IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Objektorienteret Programmering 
Kursusnavn (engelsk):Object Oriented Programming 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:

Der er ingen formelle forudsætninger. De
anbefalede forudsætninger er: • Der forudsættes en vis færdighed i
  programmering f.eks. fra at have fulgt kurserne
  Indledende Programmering og Begreber og
  Redskaber til Programmering.
 • Kendskab til systemudvikling fra f.eks.
  kurser som \"Interaktive Systemer og
  Projektledelse\" vil være en
  fordel.
 • Gennemført et projekt med et
  datalogisk indhold, f.eks. svarende til projektet
  på TIT 1. semester.
 
Læringsmål:

Kursets formål er kvalificere den
studerende til at beherske og anvende centrale
begreber og teknikker i forbindelse med
udvikling af
objektorienterede programmer.Målet er, at den studerende efter
gennemførsel af
kurset er fortrolig med de vigtigste begreber
inden for
objektorienteret programmering, herunder
indkapsling, nedarvning og polymorfi, og kan
anvende
disse i praksis kan anvende det
objektorienterede
programmeringssprogs forskellige faciliteter,
bl.a. til
realisering af grafiske brugergrænseflader og
programmer med samtidighed.

 
Fagligt indhold:

Kursets indhold kan overordnet beskrives
ved
følgende punkter:
 • Klassebegrebet - klasser, objekter,
  referencer,
  indkapsling, nedarvning, polymorfi.


 • Modularisering - grænseflader, indre
  klasser,
  pakker


 • Designmønstre


 • Fejlhåndtering - undtagelser


 • Indlæsning og udskrivning - strømme,
  filer,
  serialisering


 • Grafiske brugergrænseflader - grafiske
  komponenter, hændelser, layout


 • Samtidighed - tråde, synkronisering
 •  
Læringsaktiviteter:

forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med 20 min. forberedelse  

Litteratur udover forskningsartikler:Jia Xiaoping. Object-Oriented Software
Development
Using Java. 2000.