IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Business Cases 
Kursusnavn (engelsk):Business Cases 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/MBUC-F2012/ 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle forudsætninger. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Analysere og beskrive et it-behov, ud fra interessenternes strategiske behov til operationelle mål.

- Redegøre for forskellige metoder til at kortlægge behov og mål, og kunne bruge de rigtige metoder i den givne situation. Herunder skal du kunne sikre sporbarheden mellem behov, mål og løsninger samt kunne sikre at business casen inddrages når væsentlige forhold ændres.

- Redegøre for forskellige typer af business cases og kunne forklare fordele og ulemper ved hver type.

- Anvende business cases til prioritering af projekter.

- Anvende relevante teorier til at vurdere den nødvendige investering i et projekt

- Vurdere effekten af en løsning, herunder den økonomiske værdi og den strategiske betydning.

- Forklare de strategiske fordele af et it projekt med brug af relevante business case baserede modeller.

- Udarbejde en business case for et specifikt projekt.

- Relatere business cases til andre metoder og teorier fx Prince2

- Anvende Finansministeriets standardmetode til udvikling af business cases. 
Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at bidrage til en virksomheds forretning ved at udarbejde en business case. Dette kursus vil lære deltagerne at udvikle en business case der kan give virksomheder og/eller de offentlige myndigheder et konkret værktøj til at vurdere om en investering er en god og lønsom idé – og hjælper med at følge op på investeringens effekter.

Uden klare mål er det svært at styre it-projekter – og høste de konkrete gevinster. En del af de modeller og metoder deltagerne vil lære er at definere klare mål for din organisations it-investering – og en ramme for at måle om de langsigtede gevinster reelt bliver nået.

Deltagerne vil få konkret og relevant viden om emner som er vigtige for en organisation, som feks.:

• Hvad går den nye løsning ud på – og er der alternative veje at gå?
• Kan investeringen svare sig – og hvilke typer gevinster, kan vi opnå?
• Hvordan følger vi op på målene – og dermed sikrer os, at vi opnår gevinsterne?
• Hvem er de ansvarlige i projektet – og hvad er de ansvarlige for? 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Kurset vil i høj grad være praktisk casebaseret. Et business Case model/skabelon, såvel som eksisterende business cases vil blive gennemgået i relation til den relevante teori og diskuteret af de studerende, som også vil blive øvet i selv at udarbejde business cases.
-----
Business Case undervisningen er på hver måde innovativ. Det er en blanding af lokaleundervisning, netbaseret undervisning (Virtuel Classroom) og 3 lørdage hvor der er praktisk øvelser, hvor man kan komme hvis man har behov for hjælp.

----

Virtual Classroom afholdes i Connect: https://connect.forskningsnettet.dk/mbuc-f2012/

Det anbefales at tage denne test af forbindelsen inden: https://connect.forskningsnettet.dk/common/help/en/support/meeting_test.htm

LIVE Support og test af Connect den 2. februar kl.15-16 (dansk tid) her: ttps://connect.forskningsnettet.dk/mbuc-f2012/.

Log på med ITU brugernavn og adgangskode. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Marilyn Parker og andre
Information Economics: Linking Business Performance to Information Technology

von Rosing, Mark: Vejledning til Business Case, 2009

von Rosing, Mark: Business Case struktur og indhold, 2009 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Lørdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 4A14
Lørdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 4A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A16
2012-06-22 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 4A16