IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):3D-begynder 
Kursusnavn (engelsk):3D Beginner 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:24 
Formelle forudsætninger:Den studerende skal have et grundlæggende kendskab til billedbehandling og meget gerne have kendskab til Java Script. 
Læringsmål:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at modellere, animere og programmere interaktive 3D modeller til brug på Internettet.

Detaljeret målbeskrivelse:

Du skal kunne modellere ved hjælp af de grundlæggende konstruktionsmetoder og kombinationer deraf.
Du skal kunne konstruere standard materialer og placere dem præcist.
Du skal kunne opbygge hierarkier og lave key-frame animationer.
Du skal kunne optimere 3D modeller til webbrug.
Du skal kunne anvende programmering til opbygning af interaktivitet. 
Fagligt indhold:Kursusform:
Den første 2/3 af kursusgangene omhandler grundlæggende 3D modellering, med gennemgang af programmet, øvelser og større sammenhængende opgaver.
Den sidste 1/3 af kursusgangene omhandler animation og interaktivitet, ligeledes med gennemgang af programmerne, øvelser og større opgaver.

Der undervises i 3ds max 4 til modellering og animation og i TurnTool til programmering af interaktivitet. 
Læringsaktiviteter:

Kurset er en hybridform, hvor forelæsninger, tekniske gennemgange og øvelser blandes.
Kurset kan kun gennemføres tilfredstillende ved deltagelse i samtlige kursusgange, eftertilmelding er ikke mulig. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

De studerende afleverer en opgave.
Bedømmelse efter 13-skalaen med ekstern censur.
Opgaven afleveres på Eksamenskontoret fredag d 2. maj kl 12.  

Litteratur udover forskningsartikler:3DS MAX 4 for Windows

Michele Matossian

Peachpit Press; ISBN: 020173429X