IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):02232 Anvendt Kryptografi 
Kursusnavn (engelsk):Applied Cryptography 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02232-1\">homepage.If the course discription changes the ITU Board of Studies reserve the right not to give credits.</H5>
Kvalifikationer svarende til kurset 02230. 
Læringsmål:At give den studerende en introduktion til grundlæggende anvendelser af kryptografi. 
Fagligt indhold:Grundlæggende kryptografi algoritmer og anvendelsesmåder (hashfunktioner, blokkryptering, strømkryptering og asymmetrisk kryptering), autentitetskoder (message authentication codes), integritetskoder (message integrity checks), manipulationsdetektionskoder (manipulation detection codes), digitale signaturer, tærskel kryptografi, hemmelighedsdeling, \"zero knowledge proofs\", nøglehåndtering og certifikations hierarkier. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og studenterseminarer 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Evalueringsform: Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er). Der udarbejdes en karakterbedømt rapport,samt bedømmelse af et studenterseminar.  

Litteratur udover forskningsartikler: