IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Webdesign og webkommunikation hold 2 
Kursusnavn (engelsk):Web Design and Web Communication group 2 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/DWDK2-E2010/ 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:52 
Maks. antal deltagere:52 
Formelle forudsætninger:Det forventes, at man er fortrolig med brugen af computer og med at færdes på internettet.

Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger, men kendskab til et billedbehandlingsprogram (f.eks. Photoshop) vil være en fordel. Studerende, der er mindre vant til computer og internettet, kan påregne ekstra tid til øvelserne.

Der bliver undervist på dansk, og grundbogen er på engelsk. De studerende kan lave deres opgaver på dansk og eksamineres også på dansk, men skal kunne forstå og kommunikere på engelsk.
 
Læringsmål: Denne kursusbeskrivelse kan blive opdateret frem til semesterstart.
Efter kurset skal den studerende kunne:

- Arbejde strategisk og kreativt med design og kommunikation af
interaktive digitale produkter til nettet.
- Inddrage grundlæggende usability-begreber og målgruppekendskab i
udviklingen af interaktive digitale produkter.
- Argumentere for deres løsninger i forhold til praktiske og teoretiske aspekter af samspillet mellem teknik, form og indhold i digitale produkter til nettet.
- Omsætte elementære digitale designprincipper i praktis bl.a. gennem arbejde med mindre digitale designopgaver i Photoshop.
- Beherske grundlæggende værktøjer og teknikker til fremstilling af statiske websites i XHTML og CSS.
 
Fagligt indhold:Kursets målsætning er, at den studerende bliver i stand til at udvikle webløsninger på kommunikationsopgaver, både hvad angår indhold, design og implementering.

Kurset giver en indføring i internettet som et medie, der muliggør både tekstlig, visuel og auditiv kommunikation. Både kommunikation og visuelle-æstetiske oplevelser skal designes, og kurset vil lægge vægt på, at de studerende bliver i stand til at designe kommunikation og visuelle oplevelser på nettet.

Ved forelæsningerne gives en introduktion til emner som mediets historie og væsen, hvordan man skriver tekster til nettet, multimedia kommunikation, udviklingsmetoder, elementære digitale designprincipper, informationsarkitektur, målgruppeforståelse og brugervenlighed.

Øvelserne vil sætte den studerende i stand til at fremstille statiske websites ved brug af XHTML og CSS. Desuden introduceres og arbejdes der med Photoshop.

I vurderingen af den afsluttende opgave lægges der vægt på kendskab til kommunikationsstrategier på nettet, mulige tekniske løsninger, funktionalitet, indhold, design og evnen til teoretisk-praktisk refleksion over samspillet mellem teknik, form og indhold.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
-------------------------------------

Information om studiestruktur
DDK
Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.

Information om studiestruktur
Dette kursus kan vælges som obligatorisk på masteruddannelsen i Interaktionsdesign og multimedier.

Se studieforløbet beskrevet her:
Master i Interaktionsdesign og multimedier
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Hver studerende skal have godkendt 7 afleveringer for at kunne gå til eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der vil blive produceret et kompendium til kurset, som det forudsættes at deltagerne køber. Der vil ligeledes blive peget på en grundbog, de studerende med fordel kan købe. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 13.45-15.45 Forelæsning ITU Aud 3
Torsdag 16.00-18.00 Øvelser ITU 2A52, 3A52, 4A54, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-15 Før kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)