IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):W1 Implementing local e-business 
Kursusnavn (engelsk):W1 Implementing local e-business 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Programmeringserfaring minimum svarende til grundlæggende programmering. Grundlæggende kendskab til e-handel. 
Læringsmål:Kursets målsætning: At styrke den studerendes samarbejdsevner og praktiske kompetencer, og demonstrere en en teknisk løsning af e-handel i praksis i samarbejde med en virksomhed. Samtidig skal den studerende demonstrere sine evener til at lave et IT-system i praksis.


 
Fagligt indhold:Projektfaget indeholder traditionelle elementer af internetprogrammering, web-design, databaseintegration kombineret med systembeskrivelse, design og implementation. Projektstyring er indirekte en del af faget, ligesom virksomhedsanalyse og kravspecifikation i et vist omfang også skal beherskes.


 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Kurset evalueres via en mundtlig (gruppe)eksamen på baggrund af den fælles projektrapport, hvor der sker en individuel bedømmelse af de enkelte gruppemedlemmer.  

Litteratur udover forskningsartikler: