IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Målgruppeanalyse 
Kursusnavn (engelsk):Target Group Analysis 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:1. semester bestået eller tilsvarende 
Læringsmål:Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at planlægge og gennemføre en målgruppeanalyse - med særligt henblik på medieprodukter. Kursuset indeholder grundige indføringer i

teorier og begreber indenfor målgrupper og målgruppeanalyse.

metoder til analyse af en målgruppes livsstil, værdier og normer.

metoder til at fremskaffe informationer omkring den definerede målgruppe.

I kursuset stilles der praktiske opgaver, som eksemplificerer teorien. Opgaverne skal dække den samme målgruppe for på den måde at få integreret de tre ovenstående punkter. Kursuset indgår som et værktøjsfag, der kan anvendes i analyse - og udviklings-projekter.

 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Meddeles senere  

Litteratur udover forskningsartikler: