IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Situationelle metoder til digitale studier 
Kursusnavn (engelsk):Situational Methods for Digital Studies 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/DSMS-E2010/ 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Det er en forudsætning at de studerende, der vælger dette kursus har kendskab til hvad der udgør dataindsamlingsteknikker som fx interview og observation samt til basale forskelle mellem videnstraditioner, der bygger på hhv kvalitative og kvantitative metoder.

 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Identificere et interessant og operationaliserbart forskningsspørgsmål på baggrund af en introduceret case og besvare dette ved hjælp af kvalitative data.
- Forberede og udføre observationer og interviews med særligt fokus på teknologiers rolle i den sociale praksis.
- Analysere de indsamlede kvalitative data og forholde sig til kvalitative data og feltsitet som analytiske konstruktioner.
- Identificere interessante fund og præsentere dem mundtligt og skriftligt. 
Fagligt indhold:Kurset er en introduktion til metoder til kvalitativ dataindsamling og analyse. De teoretiske og analytiske inspirationer er etnografi og videnskabs- og teknologistudier (STS). På kurset lærer de studerende ved hjælp af interviewteknik, observation, dokumentanalyse, aktørnetværksteori og situationel analyse at skabe viden og indsigt om teknologianvendelse i konkrete hverdagssituationer.

Det er et væsentligt udgangspunkt at metoder ikke er neutrale værktøjer, men er med til at forme den verden, der undersøges. I en naturvidenskabelig sammenhæng kaldes denne sammenhæng mellem metoder og resultater for ‘bias’, indenfor etnografi og STS er det, at dataindsamleren er placeret midt i hvor tingene sker, en særlig kvalitet ved metodeapparatet. Med til at anvende metoderne hører derfor en forståelse for sammenhængen mellem hvordan metoderne ‘virker’ i konkrete situationer og deres teoretiske fundament/den sammenhæng de er udviklet i. Det videnskabsteoretiske fundament for metoderne vil derfor også blive diskuteret.

I løbet af kurset skal de studerende afprøve metoderne gennem et minifeltarbejde i en konkret praksis, hvor der anvendes teknologi. De sociale effekter af teknologien beskrives og analyseres i grupper ved hjælp af de tilgange, der fremlægges på kurset.  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Social og kulturel it, som du kan finde beskrevet her:
Specialiseringer på DDK

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden
gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:GRUNDBOG:
Neyland, D. (2008). Organizational ethnography. Los Angeles; London: SAGE.

ØVRIG LITTERATUR:
Clarke, A. (2005). Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn. Thousand Oaks, Calif, London: Sage, introduction, chp. 2+3.

Dourish, P. (2006). Implications for Design. Conference Proceedings, CHI 2006.
Flick, U. (1998). “Coding and Categorizing”, in: An Introduction to Qualitative Research Methods, London: Sage, pp. 168-177.

*Forsythe, D. E. (1999). "It's Just a Matter of Common Sense": Ethnography as Invisible Work. Computer Supported Cooperative Work, 8, 127-145.

*Latour, B. (1992). Where are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. In J. Law (Ed.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Socio-Technocal Change. MIT Press, pp. 225-258.

*Marcus, G. (1999). “Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography”. In G. Marcus (Ed.), Ethnography Through Thick and Thin. (pp. 95-117). New Jersey.

Spradley, J.P. (1979). “Interviewing an Informant”, in: The Ethnographic Interview, HBJC publishers, pp. 55-68.

Vallgårda, S. & Koch, L. (2008). “Fieldwork and Participant Observation”, in: Research Methods in Public Health. Gyldendal Akademisk, pp. 91-120.

Wyatt, S. (2003). “Non-Users also Matter: The construction of Users and Non-Users of the Internet”, in: Oudshoorn, N. & Pinch, T. (eds.) How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technology. Cambridge and London: MIT Press, pp. 67-80.

*Zuiderent, T. (2002). Blurring the center. On the politics of ethnography. Scandinavian Journal of Information Systems, 14(2), 59-78.

https://blog.itu.dk/DSMS-E2010/litteratur/ 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 08.30-10.30 Forelæsning ITU 4A22
Tirsdag 10.45-12.45 Øvelser ITU 4A22

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Før kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)