IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital forvaltning (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):E-Government (net-based education) 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Det netbaserede kursus Digital Forvaltning henvender sig til ansatte i det offentlige, IT-leverandører til det offentlige, fuldtidsstuderende på IT-højskolen og andre med interesse for digital forvaltning.


Da kurset er netbaseret, opnår du fleksibilitet i forhold til hvornår og i hvilket tempo, du ønsker at studere. Dog er det krav, at du er indstillet på at samarbejde i grupper samt aktivt deltager i den løbende debat med dine medstuderende. 

Læringsmål:Kursets formål er, at sætte deltagerne i stand til, at analysere og vurdere en organisations behov for digital forvaltning, samt at kunne organisere og lede indførelsen af digitale forvaltningsprojekter, dels ud fra kendskab til digital teknologi, dels ud fra visionær og strategisk tænkning.Når kurset afsluttes skal deltagerne:


 • Have kendskab til centrale teknologier i relation til digital forvaltning
 • Vide hvad strategisk og visionær tænkning om digital forvaltning er, og hvordan man i praksis kan gøre det i et ministerium, en styrelse, eller i en (amts-)kommunal forvaltning.
 • Vide hvordan man kan definere og prioritere projekter ud fra resultatet af strategisk og visionær tænkning om digital forvaltning
 • Vide hvordan man opnår effektiviseringsgevinster med digital forvaltning
 • Kunne implementere et digital forvaltnings projekt, herunder afklaring og fordeling af ansvar, og kendskab til de vigtigste implementeringsroller
 • Kende til hvilke typer modstand man kan møde i digitale forvaltningsprojekter, samt vide hvad man kan gøre ved modstand 
Fagligt indhold:Vi vil på kurset arbejde med teorier og modeller der kan bidrage til strukturering og løsning af konkrete problemstillinger fra diverse cases.


Efter en introduktion til digital forvaltning skal vi arbejde med aktuelle udfordringer i digital forvaltning:


 • Udarbejdelse og implementering af strategi for digital forvaltning
 • Identifikation og overvindelse af barriere for digital forvaltning
 • Opnåelse af effektiviseringsgevinster med digital forvaltning
 • Planlægning og organisering af større udviklingsprojekter
 • Anskaffelse og vedligeholdelse af de centrale teknologiske forudsætninger
 • Implementering af digital forvaltning
 • Ledelse af digital forvaltning


Derudover vil følgende emner blive gennemgået:


 • Centrale standarder og teknologier: XML, Web-services, Infostrukturdatabasen, CMS, ESDH og portalplatforme
 • IT-arkitektur
 • Portaler
 • Integrationsteams
 • Organisering af arbejdet med web
 • Digital signatur
 • Bedst på Nettet og Top of the Web 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier, gruppearbejde og fire seminarer på lørdage kl. 9.00 - 16.00 på IT-Universitetet: 6. september, 4. oktober, 25. oktober og 8. november 2003. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Kurset afsluttes med en individuel eksamensopgave, der behandler en af de gennemgåede hovedproblemstillinger inden for digital forvaltning. Opgaven afleveres senest fredag den 21. november 2003 kl. 12.00 på Eksamenskontoret.  

Litteratur udover forskningsartikler:<udestår>