IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Medicinsk billedanalyse 
Kursusnavn (engelsk):Medical Image Analysis 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., multimedieteknologi (mmt) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:The ITU Course Image Analysis or equivalent. 
Læringsmål:To introduce the participants to all phases from idea to a successful medical (image) diagnostic product. Particularly, the participants will get knowledge of topics in medical image analysis, clinical testing, and bio statistics. 
Fagligt indhold:The following phases are introduced: Invention, patenting, market analysis, financing, prototype development, clinical testing, regulatory approvals, product development, marketing, sales and distribution. The focus is on medical image analysis, quality assurance, bio statistics, clinical testing, and approval from authorities. 
Læringsaktiviteter:

Lectures and project work. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

Approval of exercises and report. Grading is pass/fail.  

Litteratur udover forskningsartikler:TBA