IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital kommunikation - i og mellem maskiner 
Kursusnavn (engelsk):Digital Communication 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger.

Anbefalede forudsætninger: Gennemført 1. semester
Der forudsættes en vis færdighed i programmering f.eks.
fra at have fulgt kurset "Indledende Programmering" og
forinden eller samtidig at have fulgt kurset "Begreber og
Redskaber i programmering" eller tilsvarende. Praktisk
softwareudviklingserfaring fra projektarbejde. 
Læringsmål:At give den studerende et overblik over
funktionen af
moderne digitale maskiner og netværk. Der tages i
kurset udgangspunkt i kommunikation som en
overordnet beskrivelse af funktionen i maskiner og
netværk. 
Fagligt indhold:Stort set al håndtering af data i moderne digitale
maskiner kan ses som værende resultatet af en
kommunikation - for eksempel mellem forskellige
dele af maskinen selv, mellem processer, mellem
objekter, eller mellem forskellige maskiner (direkte
eller via et netværk).

Både maskiner og netværk
kan betragtes som værende opdelt i niveauer, hvor
der på hvert niveau foretages både en (horisontal)
kommunikation mellem enheder på samme niveau
og en (vertikal) kommunikation mellem enheder på
tilgrænsende niveauer. Kurset vil med udgangspunkt
i kommunikation gennemgå maskin- og
netværksarkitektur, så vidt muligt med vægt lagt på de
dele af emnerne, der i øjeblikket har den største
anvendelse.


Af emner kan nævnes:
<UL type=1>

 • mikromaskiner
 • maskinsprog
 • operativsystemer
 • grænseflader
 • datakommunikation
 • Ethernet
 • Internet, m.m.
   
 • Læringsaktiviteter:

  Forelæsninger og øvelser 

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

  Mundtlig eksamen. Synopsis afleveres ved
  eksaminationen  

  Litteratur udover forskningsartikler:Andrew S. Tanenbaum
  SCO
  Structured Computer Organization 4. ed.
  1999
  Prentice Hall
  ISBN: 0-13-020435-8


  James F. Kurose, Keith W. Ross
  CN
  Computer Networking
  A Top-Down Approach Featuring the Internet 2. ed.
  2003
  Addison Wesley
  ISBN: 0-201-97699-4