IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Målgruppeanalyse (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):Target Group Analysis (net-based education) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau. 
Læringsmål:Formålet med kurset er at give de studerende relevante teoretiske overvejelser samt en række praktiske redskaber til analyse af målgrupper i forbindelse med planlægning af kommunikation. Der vil især blive lagt vægt på kritik og refleksion i forbindelse med design af målgruppeanalyse. Endvidere giver kurset indblik i, hvordan kommunikationsprocesser forløber mellem afsender og modtager i forbindelse med interaktive medier. 
Fagligt indhold:Det faglige indhold i kurset vil vægte:

dele af kommunikationsteori, antropologisk og sociologisk teori samt præsentere anvendelsemuligheder af kvalitative og kvantitative metoder i forbindelse med undersøgelse af målgrupper og evalueringer af kommunikation.

Kodeord:

Kommunikationsteori, Idealtypificering, Minerva/miniRisc, relevansbegrebet, dataindsamling mm. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og workshops på IT-højskolen.


Forårets seminardage ligger på følgende torsdage mellem 16 og 21.30:

6. februar (introduktion til kurset og netbaseret undervisning (LUVIT)), 20. februar (gruppedannelse og casevalg) og 20. marts (praktiske øvelser og gæsteoplæg) samt 24 april (vejledning) .



På kurset vil indgå miniprojekter. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Kurset afsluttes med et eksamensprojekt. Projektet afleveres senest fredag den 2. maj 2003 kl. 12 på Eksamenskontoret.


Ved karaktergivningen medvirker en ekstern censor. Der gives karakter efter 13-skalaen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium med artikler af bl. E. M. Rogers, Pierre Bourdieu, John B. Thompson, Henrik Dahl og Lars Qvortup.


Herudover skal følgende 2 bøger anskaffes: ¿Et sociologisk Værktøj ¿ Introduktion til den kvantitative metode¿ af Hansen, Erik Jørgen og Andersen, Bjarne Hjort (2000). København: Hans Reizels Forlag. ISBN 87-412-2639-9,

samt ¿InterView¿ af Steinar Kvale (1997). København: Hans Reitzels forlag. ISBN 87-412-2816-2.