IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Anskaffelse og kravspecifikation 
Kursusnavn (engelsk):Software Acquisition and Requirements 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i it, Software Engineering (sen) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:45 
Formelle forudsætninger:Generelle it-kundskaber er nok. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Beskrive forskellige niveauer af krav og kunne vælge det rigtige niveau i den givne situation.
 • Skrive en kravspecifikation for et komplekst system. Kravspecifikationen skal omfatte såvel funktionelle krav som kvalitative krav.
 • Sikre sporbarheden af krav, specielt at de forretningsmæssige mål er afspejlet i kravene og at kravene kan verificeres.
 • Beskrive forskellige metoder til at indsamle krav og kunne bruge de rigtige metoder i den givne situation.
 • Planlægge anskaffelsesprocessen, inklusive idriftsættelsen, og vælge et hensigtsmæssigt samarbejde med leverandøren under anskaffelsen.
 • Beskrive de juridiske forhold ved en anskaffelse, og for et givent projekt kunne påpege de særlige risici kontrakten skal behandle. 
 • Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at styre anskaffelsen af et it-system fra den første idé, til systemet er anskaffet og overgivet til drift. Systemet kan være et standard/rammesystem (fx et ERP system), et system udviklet in-house, et produkt til videresalg, eller et system udviklet af andre, fx ved outsourcing til udlandet. Du lærer metoder der kan bruges i alle slags it-projekter, både agile og traditionelle.

  Anskaffelsen af et it-system kan have store konsekvenser for en virksomhed. Det drejer sig ikke bare om prisen for systemet og omkostningerne ved at tage det i brug. Det drejer sig også om at høste de fordele man forventede at få af systemet. Nøglen til det hele er kravspecifikationen.

  Desværre er der i dag ikke ret mange der er gode til at lave kravspecifikationer. Det er en væsentlig årsag til at mange store IT-projekter mislykkes. 
  Læringsaktiviteter:

  Kursusform: 12 ugers forelæsninger og øvelser. Dernæst to uger med gruppevis vejledning.

  Hver uge gennemgår vi lidt af teorien og teknikkerne bag læringsmålene. Der er frivillige hjemmeopgaver hvor du bl.a. prøver at bruge det hele i et realistisk anskaffelsesprojekt. Der er mulighed for at tage hul på hjemmeopgaverne under øvelserne med vejledning fra lærerne. Resten laver du hjemme og afleverer ved næste forelæsning. Næste gang får du detaljeret feedback fra læreren. Enkelte gange er der en artikel du skal have læst.

  Nogle af teknikkerne er så svære at du rammer helt galt i første forsøg. Der skal øvelse til inden du går i gang med det obligatoriske mini-projekt som afslutter kurset. Under den første del af kurset øver du dig bl.a. på et projekt hvor foranalysen allerede er lavet. Samtidig skaffer du kontakt til en virksomhed eller organisation, hvor du i anden halvdel af kurset udfører et mini-projekt og skriver en kravspecifikation. Også her er der løbende mulighed for vejledning. Rapporten danner grundlag for eksamen. Man arbejder fortrinsvis i grupper på højst 4 personer. Besvarelser kan være på dansk eller engelsk. Det er dit eget ansvar at finde et passende mini-projekt eller en gruppe du kan være med i. 

  Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
  There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
  Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

  Der afleveres en skriftlig rapport.
  Varighed på den mundtlige eksamen er 30 minutter.  

  Litteratur udover forskningsartikler:Lærebogen: Soren Lauesen: Software Requirements - Styles and Techniques. Pearson/Addison-Wesley, 2002.

  Søren Lauesen: Vejledning til kravskabelon SL-07 - Skabelon med eksempler v4. Create Space og Lauesen Publishing, 2016.

  Du kan også bruge SL-07 på engelsk: Soren Lauesen: Guide to Requirements SL-07 - Template with Examples v4. Create Space og Lauesen Publishing, 2016.
  Begge udgaver kan købes på amazon, fx www.amazon.de. Kan også downloades her: Requirements SL-07