IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Databaser 
Kursusnavn (engelsk):Databases 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Der er ingen formelle forudsætninger. De anbefalede
forudsætninger er:
Færdighed i programmering som f.eks. opnås ved at
have fulgt kurset "Indledende Programmering" forinden
og parallelt at følge kurset "Begreber og Redskaber til
Programmering". 
Læringsmål:

Målet med kurset er at det skal give en
generel forståelse af databaser, deres
anvendelse og fundament. Mere konkret er det
hensigten at den studerende skal:
 • få kendskab til databasesystemers
  opbygning

 • blive fortrolig med design af databaser,
  dels ved
  brug af specielle notationer (bl.a.
  Entity-Relationship-diagrammering) og dels
  ved
  analyse igennem normalisering

 • få overblik over de vigtigste modeller for
  databasesystemer samt få grundig indsigt i
  den vigtigste: den relationelle model

 • blive fortrolig med databasesprogene
  relationel
  algebra samt SQL og endelig

 • få kendskab til hvordan man
  programmerer
  applikationer til et databasesystem.
 
Fagligt indhold:

Der introduceres til systemer, modeller,
sprog
samt design i forbindelse med databaser.
Systemer
og sprog vil bl.a. blive understøttet af praktiske
øvelser med et fuldt udbygget
databasesystem (Oracle) og centrale
elementer om
arkitektur for databasesystemer vil blive
berørt. Under datamodeller vil vægten
blive lagt på de "aktuelle"; den relationelle, den
deduktive og den objektorienterede, med
udgangspunkt i den basale teori for disse (der
for de
to førstnævntes vedkommende er logik
eller mængdeteori). Databasesprog vil blive
præsenteret ved eksempler og vægten vil
blive lag på SQL. Der skal gives en kortfattet
introduktion til den teoretiske tilgang til
databasedesign; herunder
normaliseringsteori, og til
den praktiske, herunder design v. hj. a.
semantisk
rige modeller, såsom ER-modellen.

 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

2-timers skriftlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler:Garcia-Molina, Ullman & Widom
Database Systems,
The Complete Book
Prentice Hall 2002