IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Personas 
Kursusnavn (engelsk):Personas 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:NB, NB: Undervisningsformen for dette kursus er ændret til projektskrivning.
Bemærk, at der er kursusspærring for studerende, der har taget kurset "Målgruppeanalyse" "Design til målgrupper - kvalitative og kvantitative metoder" og Personas og målgruppeanalyse på master i Interaktionsdesign

Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål:Efter kurset skal du som studerende kunne:
-Udføre dataindsamling til en i praksis
-Udføre en analyse af empirien
-Udarbejde en sammenfatning og kommunikere dine resultater som personas
-Udvælge og bruge relevante teorier og metoder
-Præsentere, argumentere og begrunde dit valg og fravalg af teorier og metoder til analyse og personas
-Reflektere over styrker og svagheder ved egne valg og brug af teori og metode
-Diskutere og reflektere over de processer persona-beskrivelserne indgår i 
Fagligt indhold:Når du først forstår brugernes udfordringer, kan du designe produkter, apps, hjemmesider eller kommunikation til brugernes behov. Kurset har fokus på personas fra problemafdækning over undersøgelsesdesign til analyse og beskrivelse af personas.

Kurset lærer dig således at planlægge og udføre analyser, skabe personas med baggrund i analysen og ikke mindst at anvende personas i udviklingsprocessen.

Kurset giver indsigt i:
-faserne i en dataindsamling ig analyse
-hvordan processen fra analyse til personas foregår
-hvordan personas bruges i udviklingsprocesser 
Læringsaktiviteter:

Kursisterne arbejder med følgende læringsaktiviteter:
- forelæsninger om metoder og praksisser
- selvstændigt gruppearbejde med dataindsamling og dataanalyser udforming af personas og scnenarier
Feedback på:
-Metoder til dataindsamling og analyse
-Personas
-Scenarier
-diskussioner af: Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed
- vejledning i forbindelse med gruppearbejde 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

Eksamensopgaven er en skriftlig rapport på 10-15 sider + personabeskrivelser. I opgaven beskriver og reflekterer I over dataindsamling og analyse der fører til personabeskrivelser samt hvordan disse kan anvendes. Den mundtlige eksamination varer 30 mi. inkl. votering.  

Litteratur udover forskningsartikler: