IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Internetprogrammering 
Kursusnavn (engelsk):Internet Programming 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Et kursus svarende til Grundlæggende programmering. 
Læringsmål:Kursets mål er at sætte de studerende i stand til at programmere mindre systemer, der udnytter Internettets muligheder for at lave distribuerede systemer. Dette kræver indsigt i de grundlæggende begrænsninger i Internettet, opdeling af funktionalitet mellem klient og server, udbredte tekst- og dataformater, protokoller samt programmeringssprog og -miljøer. (Vigtige emner som sikkerhed, netværk og brugergrænsefladedesign er dækket af andre kurser.) 
Fagligt indhold:Kurset sigter mod at give den studerende:

Kendskab til Internettets grundlæggende arkitektur, protokoller og -services.


Forståelse for de grundlæggende problemstillinger for konstruktion af systemer baseret på Internettet .


Forståelse af opdeling af funktionalitet mellem klienter og servere.


Kendskab til udbredte data- og tekstformater, f.eks. markup languages.


Kendskab til programmeringssprog og miljøer specifikke for Internettet.


Kendskab til værktøjer for konstruktion af distribuerede systemer.


Erfaring med opbygning af simple systemer, der består af én klient og én server.


Erfaring med opbygning af mere avancerede systemer, der består af flere klienter og/eller flere servere.


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, mindre obligatoriske opgaver, der skal afleveres sideløbende, samt øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

4-timers skriftlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler:En bog(som annonceres senere) samt supplerende noter.