IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B1 Strategiske og taktiske værktøjer til e-business 
Kursusnavn (engelsk):B1 Strategic and tactical tools for e-business 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:At sætte de studerende i stand til at anvende strategiske og taktiske analyser og handlingsværktøjer i.f.m. e-handel. 
Fagligt indhold:Dette kursus belyser hvordan virksomheder og offentlige institutioner anvender og fortsat udvikler anvendelsen af e-business fx i form af elektronisk data udveksling (EDI) og Internetbaseret kommunikation. Kursusdeltagerne introduceres bl.a. til følgende redskaber i.f.m. e-handelsprojekter: e-business modeller, kernekompetencer, værdikædeanalyse, transaktionsomkostninger samt e-strategi. Disse elementer er vigtige redskaber i forbindelse med forståelsen af e-business. Kurset vil endvidere gøre dig bekendt med en række nationale og internationale studier fra forskellige områder og brancher indenfor elektronisk handel. Se også: http://www.ebuss.dk/ebuss/kurser/E2003.htm 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner.
-Sprog: dansk og engelsk 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen baseret på 2-3 siders synopsis, uden forberedelse 20 min.
Sprog: dansk eller engelsk  

Litteratur udover forskningsartikler: