IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse og programstyring 
Kursusnavn (engelsk):IT Project and Programme Management 
Semester:Efterår 2017 
Udbydes under:Diplom i it, Diplom (dit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:Det er et grundlæggende kursus, som ikke kræver særlige forudsætninger. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Anvende de anerkendte standarder og normer samt metoder og principper for it-projektledelse og programstyring,
• Planlægge, lede og kontrollere et it-projekt fra start til slut samt styre omfang og indhold af et givet it-projekt,
• Udarbejde tidsplaner på passende niveauer med henblik på styring af ressourcer, tid og kvalitet,
• Organisere og udføre økonomistyring, leverancestyring og styring af en portefølje af projekter,
• Redegøre for betydningen af interessentanalyse og forventningsstyring,
• Anvende og udføre valgte estimeringsmetoder med henblik på minimering af risici og usikkerhed. 
Fagligt indhold:Kurset giver den studerende en grundig introduktion til IT-projektstyring og IT-projektledelse i form af viden om en række vidensområder, værktøjer, processer og metoder indenfor såvel traditionelle som agile metoder. I forlængelse heraf introduceres programledelse og porteføljestyring. Faget indeholder nyeste teoretisk viden og forskning på området kombineret med 'best practice' og erfaringer fra virkeligheden.

Bemærk, at der er tale om et grundlæggende fag om IT-projektledelse, hvor hovedvægten ligger på projektstyring og projektledelse (traditionelt og agilt) og kun i mindre grad omhandler programledelse og porteføljestyring. 
Læringsaktiviteter:

Kurset form er 4 gange forelæsninger med efterfølgende øvelser samt projektvejledning. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D11: Aflevering med mundtlig eksamen baseret på aflevering., (7-scale, internal exam)

Varighed af eksamen er 20 minutter inkl. votering.  

Litteratur udover forskningsartikler:Obligatorisk literatur (Pensum):
- James Cadle & Donald Yeates. "Project Management for Information Systems". Fifth ed., Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-132-06858-1.
Supplerende literatur (ikke pensum)
- Klaus Nielsen, "I am Agile", Nyt Teknisk Forlag, 2013, Papirbog ISBN 978-87-571-2803-1, E-bog ISBN 978-87-571-3323-3