IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Målgruppeanalyse (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):Target Group Analysis (net-based education) 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:31 
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau. 
Læringsmål:Formålet med kurset er at give de studerende relevante teoretiske overvejelser samt en række praktiske redskaber til analyse af målgrupper i forbindelse med planlægning af kommunikation. Der vil især blive lagt vægt på kritik og refleksion i forbindelse med design af målgruppeanalyse. Endvidere giver kurset indblik i, hvordan kommunikationsprocesser forløber mellem afsender og modtager i forbindelse med interaktive medier. 
Fagligt indhold:Det faglige indhold i kurset vil vægte:

dele af kommunikationsteori, antropologisk og sociologisk teori samt præsentere anvendelsemuligheder af kvalitative og kvantitative metoder i forbindelse med undersøgelse af målgrupper og evalueringer af kommunikation.

Kodeord:

Kommunikationsteori, Idealtypificering, Minerva/miniRisc, relevansbegrebet, dataindsamling mm. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og workshops på IT-højskolen.


Efterårets 4 seminardage ligger på torsdage mellem 16 og 21.30:

1. seminar: 28. august (introduktion til kurset og netbaseret undervisning (LUVIT)),
2. seminar: 11 september (gruppedannelse og casevalg),
3. seminar: 9. oktober (praktiske øvelser og gæsteoplæg) samt
4. seminar: 6. november (opsamling og vejledning) .På kurset vil indgå miniprojekter som afleveres hver anden uge. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Kurset afsluttes med et caseorienteret eksamensprojekt som afleveres den 21. november inden kl. 12.00 på Eksamenskontoret.


Ved karaktergivningen medvirker en ekstern censor. Der gives karakter efter 13-skalaen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium med artikler af bl. E. M. Rogers, Pierre Bourdieu, John B. Thompson, Henrik Dahl og Lars Qvortup.


Herudover skal følgende 2 bøger anskaffes: ¿Et sociologisk Værktøj ¿ Introduktion til den kvantitative metode¿ af Hansen, Erik Jørgen og Andersen, Bjarne Hjort (2000). København: Hans Reizels Forlag. ISBN 87-412-2639-9,

samt ¿InterView¿ af Steinar Kvale (1997). København: Hans Reitzels forlag. ISBN 87-412-2816-2.