IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Thesis Preparation DDK 
Kursusnavn (engelsk):Thesis Preparation DDK 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:2,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:NB: Dette kursus er kun for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter workshoppen kan den studerende
• redegøre for rammerne omkring et speciale, incl. faglige krav og deadlines
• identificere en relevant problemstilling indenfor DDKs fagfelter
• udvikle en skarp problemformulering i samspil med relevant teori og metode 
Fagligt indhold:Workshoppen er en specialeforberedende aktivitet, der sikrer struktur og fagligt fokus i den studerendes arbejde henimod formel specialestart. Der er fokus på
• rammer og vilkår for specialeskrivningen
• etablering af relevante specialeklynger
• dannelse af specialegrupper (fx makkerpar eller læsegrupper)
• match og kontakt med vejleder
• udformning af en skarp problemformulering
• litteratursøgning og referenceværktøjer
• praktiske øvelser til brug i skriveprocessen. 
Læringsaktiviteter:

Forløbet ligger en gang om måneden semesteret igennem og består således af fem workshops á tre timer. Der er forskellige typer af forberedelse til hver workshop. Selve workshoppen vil være en kombination af korte forelæsninger, individuelle øvelser og gruppearbejder med student peer feedback. 

Obligatoriske aktivititer:Udvikling af problemformulering og aftale med vejleder

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt 
Eksamensform og -beskrivelse:X: Eksperimentel eksamensform., (pass/fail, internal exam)

Workshopforløbet er bestået, når den studerende
• har været til stede fire ud af fem gange
• har en formelt indgået aftale med vejleder
• har en gennemarbejdet tekst til projektbasen

Kopi af vejlederkontrakt og tekst til projektbasen afleveres i learnIT senest i forbindelse med den afsluttende workshop.

Re-eksamen:
• Hver fraværsgang udover én udløser en individuel opgave per gang, defineret af underviser, der skal løses, afleveres og godkendes inden næste workshop
• Hvis fraværet gælder sidste workshop, afleveres opgaven senest til re-eksamen
• For studerende, der ikke består den ordinære eksamen, afleveres tekst til projektbase og kopi af projektaftale afleveres til underviser  

Litteratur udover forskningsartikler:TBD