IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-strategi (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):IS and IT Strategy (net-based education) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Faget IT-strategi er bredt funderet, hvorfor kurset kan læses af studerende med både IT-teknisk, projektledelses- og erhvervsøkonomisk baggrund. Kurset kan med fordel læses i sammenhæng med IT-projektledelse, IT-innovation og virksomhedsopstart, taktiske og strategiske værktøjer til e-business samt logistik og supply chain management. 
Læringsmål:

Efter kurset vil den studerende aktivt kunne deltage i udviklingen og implementeringen af en IT-strategi i en virksomhed eller organisation, herunder kunne: • redegøre for det overordnede indhold i en forretnings-, IS- (informationssystem) og IT-strategi, samt sammenhængen mellem disse,

 • formulere IT-strategien eller deltage i IT-strategiarbejdet,

 • vurdere, om der er behov for at ændre arbejdsgangene/workflowet i virksomheden/organisationen via Business Process Reengineering (BPR) samt

 • deltage i implementeringen af IT-strategien i samspil med IT-afdelingen, direktionen og resten af organisationen, herunder anskaffelse af det IT-udstyr, som IT-strategien fastlægger.


  Desuden vil IT-strategiske valg blive behandlet i kurset, herunder outsourcing, ASP/hosting, IT-infrastruktur, IT-politikker m.v. 

Fagligt indhold:

Kursets overordnede struktur og indhold


Kurset er overordnet struktureret efter de faser, som gennemløbes i udviklingen og implementeringen af en IT-strategi i en privat eller offentlig virksomhed:
 1. Udarbejdelse af virksomhedens/organisationens strategi
 2. Eventuel gennemførsel af BPR-projekt
 3. Udarbejdelse af IS-strategi
 4. Udarbejdelse af IT-strategi
 5. Anskaffelse af IT-løsning fastlagt i IT-strategien, herunder implementering/projektorganisationens arbejde
 6. Opfølgning på målopfyldelse, cost-benefit-beregning og den videre drift af systemerne.


Hver af disse faser danner på kurset udgangspunkt for et tema, hvor der arbejdes med generelle teorier og metoder, samt konkrete praktiske erfaringer. For at koble teori og praksis, arbejder du som studerende sideløbende med en gennemgående case, ligesom der i løbet af kurset er opgaver, som relaterer sig til dine egne specielle interesse- eller arbejdsområder.
IS- og IT-strategi


IS-strategi er defineret som Informations System-strategi, og IT-strategien er således kun en delmængde af IS-strategien. IS-strategi beskæftiger sig udover IT-strategi med den strategiske planlægning omkring at udnytte IT forretningsmæssigt i virksomheden, mål og vision, integration mellem IT og organisation/processer, ledelsesrapportering, IT-politikker, systemernes ejerskab, support/helpdesk, sikkerhed, dataudtræk m.v.


IT-strategien fastlægger primært virksomhedens fremtidige IT-platform og infrastruktur. IT-strategien tager udgangspunkt i Informations Teknologien: Hardware (IT-infrastruktur, serverstruktur, kabling o.s.v.) og software (applikationsvalg som ERP-systemer,intranet, ekstranet, Internet o.s.v.) samt dataarkitektur, bruger- og systemgrænsefladevalg, sikkerhed, teknologier m.v.I kursets første del arbejdes med strategiske analysemetoder, organisatoriske overvejelser vedrørende ledelse af, samt involverede og ansvarlige i IT-strategiprocessen (bl.a. ledelsen, IT-afdelingen, andre ansatte), ændrede arbejdsrutiner, samt effekten af strategiarbejdet. I kursets midterste del arbejdes med formulering af IS/IT-strategi og i den sidste del arbejdes med vurdering af IT-behovet, samt anskaffelse og implementering af IT i virksomheden/organisationen. 

Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og 4 seminarer på IT-højskolen på torsdage kl. 16.00 ¿ 21.30: 6. februar, 20. februar, 27. marts og 22. maj 2003. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Som forudsætning for at blive indstillet til eksamen afleveres ved afslutningen af kurset en obligatorisk opgave med udgangspunkt i en IT-strategisk problemstilling.
Opgaven afleveres den 8. maj kl. 12.00 til den kursusansvarlige i Luvit.


Faget afsluttes med en tre timers skriftlig PC-eksamen uden hjælpemidler. Ekstern censur. Der gives karakter efter 13-skalaen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Strategic Management & Information Systems, 2nd edition, Wendy Robson. Weblinks til de relevante fagområder indgår også. Desuden indgår kursusmaterialet til IT-strategi, herunder cases og noter.