IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital retorik 
Kursusnavn (engelsk):Digital Rhetorics 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/DDRT-E2010/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:70 
Maks. antal deltagere:77 
Formelle forudsætninger:Dette kursus forudsætter kendskab til generel kommunikationsteori.
Eksempelvis som præsenteret på de obligatoriske moduler på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital design og kommunikation: Medier og Kommunikation, og Webdesign og webkommunikation og tidligere Digitale medier: Formidling og design.

Erfaring med design af simple hjemmesider er også en fordel, men ikke et krav.
 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1) reflekteret tilrettelægge og gennemføre et mini-kommunikationsprojekt i praksis, med udgangspunkt i de redskaber, der forud for projektet er blevet præsenteret på kurset.

2) redegøre selvstændigt for teorier om målrettet kommunikation og retoriske virkemidler i en digital kontekst, og samtidig kunne anvende disse teorier operationelt i en analyse af en kommunikativ problemstilling eller case.

3) bevidst anvende akademisk retorik og demonstrere sit kendskab til akademisk retorisk praksis ved at overholde genrens konventioner i den afleverede eksamensopgave.

 
Fagligt indhold:Dette kursus dækker en bred vifte af emner inden for retorik generelt, og kommunikation i digitale sammenhænge mere specifikt.

Kurset retter sig mod de særlige vilkår for kommunikation som de digitale medier repræsenterer og fokus er både teoretisk og praktisk. Formålet med kurset er dels at sætte den studerende i stand til at analysere og planlægge målrettet digital kommunikation til udvalgte målgrupper, dels at give et indblik i nogle af de særlige problemstillinger og muligheder, der knytter sig til digital kommunikation-

Eksempler på potentielle emner: hvad er digital retorik?, målrettet kommunikation på web, visuel retorik, multimodal kommunikation, retorik og design, strategisk kommunikation, troværdighed og autencitet, viral kommunikation, retorik i web 2.0 tidsalderen, storytelling og virksomhedskommunikation, hvordan planlægger man tværmediel kommunikation og hvordan kan digitale medier med fordel indgå som led i et tværmedielt projekt? 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Dette kursus er organiseret som et "avanceret seminar" hvor de studerende er kraftigt medansvarlige for udbyttet. Kurset bygger på aktiv deltagelse, såvel i løbende diskussioner som i studenteroplæg o.lign. Teksterne gennemgås ikke altid direkte, så deltagelse uden forberedelse er lidet meningsfuldt. Endelig indebærer kurset at deltagerne er beredte på at få og give konstruktiv kritik af hinandens arbejde.-------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
-----------------------------

Information om studiestruktur / Information about study structure
Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Forudsætning for at kunne gå til eksamen på kurset er aflevering og beståelse af en praktisk opgave undervejs i kurset, samt deltagelse med oplæg på den opgavefremlæggelsesdag, der vil indgå i den sidste del af kurset.

Eksamen er rent skriftlig. Den studerende skal producere et projekt på 8-11 sider (sidetal beregnes i henhold til kursets opgaveskabelon) som præsenterer en original undersøgelse indenfor et eller flere af kursets emner. Det forventes, at projektet i sin udforming også demonstrerer kendskab til den akademisk retoriske stil.  

Litteratur udover forskningsartikler:Den primære litteratur på kursus vil være det til kurset producerede kursuskompendium, der vil kunne købes i bogladen forud for kurset.

Herudover anbefales Elisabeth Hoff-Clausens bog "Online ethos. Webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis" (Samfundslitteratur, 2008),  
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 08.30-10.30 Forelæsning ITU 5A14
Mandag 10.45-12.45 Øvelser ITU 4A54, 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Før kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret (2E)