IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T6 IT-sikkerhed 
Kursusnavn (engelsk):T6 IT-Security 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Det vil være en fordel, at den studerende tidligere har fulgt et teknikfag 
Læringsmål:

Kursets mål er at give en indgående viden om informationssikkerhed (information
assurance), således at den studerende sættes i stand til at: • forstå grundbegreberne og følge med i den teknologiske udvikling

 • vurdere sikkerhedsrisici, trusler og sårbarheder

 • vurdere relevante sikkerhedstiltag i forbindelse med virksomhedens IT systemer

 
Fagligt indhold:

 • Grundlæggende terminologi og principper

 • Identifikation, autentificering, herunder biometrics

 • Kryptografi, digital underskrift og Public Key Infrastructure

 • Ondskabsfuld kode, herunder virus og Denial Of Service attack

 • Sikkerhed i operativsystemer

 • Applikations- og databasesikkerhed

 • Perimeterbeskyttelse, firewalls og Intrusion Detection Systems

 • Internetsikkerhed, herunder IPsec og Virtual Private Network

 • E-commerce, mobile e-commerce og privacy

 • Trådløse kommunikationsnet

 • Fysisk beskyttelse. Katastrofeplan

 • Risikoanalyse og sikkerhedspolitik

 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen (20 minutter inklusiv bedømmelse) baseret på miniprojekt. Kan gennemføres som L-fag  

Litteratur udover forskningsartikler:Ross Anderson. ¿Security Engineering.¿ John Wiley & Sons, Inc., 2001. ISBN 0-471-38922-6.