IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):34352 Avancerede protokoller 
Kursusnavn (engelsk):Advanced Protocols 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:10 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=34352-2\">homepage.If the course discription changes the IT-C board of studies reserve the right not to give credits.
</H5>

Forhåndskendskab til netværk. Kontakt læreren

Aktiv deltagelse i studiekredsen forventes. Ved afslutningen af kurset afleveres en rapport over det fremlagte stof. 
Læringsmål:At give deltagerne et detaljeret kendskab til de protokoller, der anvendes i moderne kommunikationssystemer. Forstå de mekanismer, der ligger bag forskellige typer af protokoller og blive i stand til at evaluere protokoller (f.eks. ved hjælp af simulering). Deltagerne forventes at have forhåndskendskab til netværk og protokoller. 
Fagligt indhold:Transport og tunneling protokoller. High-speed point-to-point protokoller, Protokoller til hierarkisk rutning, Ressource reservations protokoller, Protokoller til streaming multimedia, Network management protokoller, Protokoller til MPLS, Virtual Private Networks (VPN), Network address translation (NAT) og sikkerhedsaspekter, policy based routing. 
Læringsaktiviteter:

Studiekreds med et ugentligt møde (3 timer). Deltagerne holder på skift oplæg om et givet emne. Ved slutningen af kurset afleveres en rapport over det fremlagte stof. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er)  

Litteratur udover forskningsartikler: