IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende grafisk design hold 1 
Kursusnavn (engelsk):Basic Graphic Design - group 1 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, interaktionsdesign og multimedier (inm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://itu.dk/luvit 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:For at få udbytte af kurset, er det vigtigt, at du har rutine i brugen af Adobe-programmerne: Acrobat, Photoshop, Illustrator og InDesign eller tilsvarende. Opgaver vil skulle afleveres i pdf- og jpg-format.

Bemærk, at kendskab til programmerne forudsættes i undervisningen - der undervises ikke i de enkelte programmer.

Anvendelseserfaringen kan være opnået gennem brug af programmerne, f.eks. via IT-Universitetets kurser Medier og kommunikation og Webdesign og webkommunikation .

Programmerne Acrobat, Photoshop, Illustrator og InDesign findes på IT-Universitetet og alle studerende kan anvende disse programmer uden for den planlagte undervisning.  
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Definere farver ud fra forskellige farvesystemer (RGB & CMYK), reproducere farver i andet farvesystem og opliste symbolværdier for farver.
- Identificere og klassificere skrifttyper, vurdere og argumentere for valg af skrifttyper samt organisere tekst ud fra typografiske parametre (type, størrelse, skydning og garniture).
- Definere og begrunde opløsning for brug af billeder (illustrationer) samt benævne og udarbejde forskellige typer illustrationer til digitale medier.
- Genkende og redegøre for grundlæggende principper i visuel kommunikation samt udvikle grafisk design ud fra disse grundlæggende principper.
- Analysere og diskutere en grafisk komposition i forhold til fx form, farve og størrelser for de anvendte elementer.
- Karakterisere og forklare elementer i en visuel identitet, klassificere virksomhedsnavne samt anvende metode til at udvikle en visuel identitet ud fra grundlæggende principper.
- Planlægge samt anvende metode og teori til at udvikle et koncept for et webdesign.
- Analysere og vurdere navigation på et website.
- Planlægge og udvikle et tværmedielt koncept (til fx kampagner) til forskellige (analoge og digitale) medier.
 
Fagligt indhold:Kurset er et introducerende konstruktionskursus. Der vil være fokus på en grundlæggende tilgang til grafisk design. Det handler om at kunne redegøre og karakterisere visuel kommunikation og analysere og vurdere grafisk design og digitale brugergrænseflader for at udvikle optimerede løsninger.

Digitale brugergrænsefladers er afhængig af et velgennemarbejdet grafisk design – den visuelle udformning og det funktionelle navigationsdesign.

Kurset introducerer grafiske grundprincipper og begreber, der giver forståelse for visuel kommunikation. Introduktionen sker via gennemgang og opgaver i:
- Farve: forståelse for farvesystemer, deres anvendelse og værdi
- Typografi: forståelse og behandling af typografiske virkemidler og deres funktion.
- Illustration (billeder og figurer): forståelse af forskellige illustrationstypers karakter og kommunikative funktion.
- Komposition: at bestemme den passende sammensætning af visuelle elementer ud fra bl.a. grundprincipper om komposition.

Herudover vil der være udvikling af visuel identitet, interaktiv markedsføring samt webdesign med analyse af eksisterende websites samt udvikling af nye.

---------
Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Digital Experiences and Art, som du kan finde beskrevet her:
Specialiseringer på DDK

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden
gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag.
 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Kurset er netbaseret.
Der vil være 5 seminarer, som man skal møde frem til i løbet af semesteret.

Datoerne er:
8/9, 22/9, 13/10, 3/11 og 17/11.

I løbet af kurset vil der blive stillet 10 opgaver, hvoraf minimum 8 opgaver skal godkendes for, at den studerende kan blive indstillet til eksamen. Hver opgave vil bestå af en praktisk og en teoretisk del, som hver især skal godkendes. Den praktiske del vil være en visuel opgave, og den teoretiske del vil som udgangspunkt være en skriftlig opgave på optil 5 sider. Den studerende kan dog i stedet vælge at deltage ved præsentation og diskussion på den pågældende kursusgang, hvilket vil tælle som ”godkendt” for den teoretiske del.

Opgaverne skal løses individuelt.

Samtlige obligatoriske opgaver skal være afleveret til godkendelse onsdag 24. november (Bemærk, at det ikke er sikkert, at opgaven bliver godkendt ved aflevering).

Samtlige opgaver skal være godkendt senest onsdag 1. december.

Der opfodres til, at de studerende vælger at være tilstede og deltager i undervisningen, da udbytte på dette kursus i høj grad handler om at se, redegøre, forklare, diskutere og vurdere i et fysisk forum – både i forhold til den studerendes egen opgaver med i høj grad også de medstuderendes opgaver. Deltagelse og kritik er således en stor del af kurset.

De sidste uger af kurset vil der blive stillet en opgave, som danner udgangspunkt for eksamen.
Der vil blive afsat tid til selvstændigt arbejde og vejledning for denne opgave.

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

I løbet af kurset vil der blive stillet 10 opgaver, hvoraf minimum 8 opgaver skal godkendes for, at den studerende kan blive indstillet til eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturen vil bl.a. omfatte:

Smukkere grafisk design af Henrik Birkvig,
Forlaget Grafisk Litteratur, ISBN 87882638000

Typografi og desktop publishing af Henrik Birkvig,
Den Grafiske Højskole 1991, ISBN 8788263401

Dont make me think af Steven Krug,
Circle.com, ISBN 0-7897-2310-7

A Practical Guide to Designing for the Web af Mark Boulton
ISBN 978-0-9561740-17

What is branding af Matthew Healey
RotoVision ISBN 978-2-940361-45-8
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU Aud 3, 3A52
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU Aud 3, 3A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2010-12-08 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2011-01-06 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-01-07 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20
2011-02-23 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A30