IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Funktionsdesign og programmering 
Kursusnavn (engelsk):Functional design and programming 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Grundlæggende programmering, eller tilsvarende kursus.  
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne beskrive overskuelige programmeringsproblemer på en funktionsorienteret måde, forstå væsentlige funktionelle datastrukturerings- og programmeringsmetoder uafhængig af et specifikt programmeringssprog, og anvende dem i programmeringssproget Standard ML 
Fagligt indhold:Gennemførelse af kurset skal give dig disse kvalifikationer:

Du skal kunne forstå, hvordan programmer afvikles på en computer og hvordan dette kan beskrives uden detaljeret beskrivelse af selve computeren.


Du skal have en grundlæggende forståelse af væsentlige koncepter til data- og programmodellering og deres matematiske egenskaber: mængde, relation, endelig afbildning, funktion, graf, m.m.


Du skal kunne forstå, programmere og anvende grundlæggende datastrukturer såsom lister, køer, træer, håbe, hashtabeller.


Du skal kunne forstå og anvende funktionsorienterede koncepter og programmeringsteknikker: højre-ordens funktioner, rekursivt definerede funktioner og brugerdefinerede typer, funkionel indlæsning og udskrivning af formatterede data, listeprocessering med kombinatorer.


Du skal kunne løse mindre programmeringsproblemer i funktionsprogrammeringssproget Standard ML. Til det formål skal du kunne programmere med tal- og strengtyper, lister, datatyper, rekursivt definerede funktioner, undtagelser, hægteoperationer og inddata/uddata-operationer.


Du skal kunne forstå og anvende givne programbiblioteker. Derfor skal du kunne forstå begreberne abstrakt type, grænseflade, observerbare egenskaber og implementation.


Du skal kunne skrive programmer, som kaldes via en Web-browser og som tilgår en database på serveren. For eksempel skal du kunne skrive Standard ML servlets (dvs. programmer der kører på en Web-server og sender resultaterne til den kaldende Web-browser).


Du skal kende grundlæggende teknikker til at sikre, at programmer opfylder de krav der stilles til dem, specielt ved hjælp af afprøvning.


Du skal have kendskab til et dokumentstandard så som XHTML, XML, XLL, XSL samt deres programmeringsmæssige behandling (SAX, DOM).


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser med øvelsesvejleder, ugentlige opgaver til skriftlig besvarelse og aflevering 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Obligatoriske skriftlige og programmeringsopgaver. Skriftlig eksamen uden computer med individuel karakter efter 13-skala  

Litteratur udover forskningsartikler:Kursusnoter.