IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende grafisk design 
Kursusnavn (engelsk):Basic Graphic Design 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Typografiske og visuelle virkemidler udvikles og bearbejdes i programmerne:
- Photoshop
- Illustrator/Freehand/eller lignende.

Løsninger afleveres som pdf-filer i programmet Adobe Acrobat professional.

Da kurset gennemføres som netbaseret undervisning, skal den studerende have adgang til dette program. Programmerne Acrobat, Photoshop og Illustrator findes på IT-Universitetet og alle studerende kan anvende disse programmer uden for de planlagte seminarer. De studerende skal før kurset have rutine i at anvende disse eller tilsvarende programmer, da der på kurset ikke undervises i de enkelte programmer.

Anvendelseserfaringen kan være opnået gennem brug af programmerne, f.eks. via IT-Universitetets kursus Digitale medier: Formidling og design eller Medier og kommunikation Medier og kommunikation og Webdesign og Webkommunikation Webdesign og webkommunikation .

 
Læringsmål:Gennem kurset vil den studerende med udgangspunkt i de på kurset opstillede grafiske guidelines og egne praktiske erfaringer kunne vurdere visuelle og kommunikative virkemidler, der benyttes i grafisk design og i særdeleshed på websites.

Desuden vil den studerende med udgangspunkt i de på kurset opstillede grafiske guidelines kunne planlægge, udarbejde og begrunde opbygningen af konceptuelle grafiske brugergrænseflader til websites.
 
Fagligt indhold:Digitale brugergrænsefladers tilgængelighed er afhængig af et velgennemarbejdet design, dvs. af den visuelle udformning og det funktionelle navigationsdesign.

Kurset introducerer grundlæggende grafiske guidelines og begreber, der giver forståelse for navigationsdesign og visuel kommunikation. Introduktionen sker via øvelser i:
- Komposition: at bestemme den adækvate sammensætning af visuelle elementer.
- Layout: at sammenstille betydningselementer, så man opnår en helhedsvirkning.
- Typografi: forståelse og behandling af de typografiske virkemidler og deres kommunikative funktion.
- Illustration: forståelse af forskellige illustrationstypers karakter og kommunikative funktion.

Desuden anvendelse af story-board, analyser og redesign af eksisterende websites samt udvikling af nye.
 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og seminarer på onsdage på IT-Universitetet.

Der er fem seminarer på IT-Universitetet, som finder sted kl. 17.00-21.00:
¿ Onsdag d. 30. januar
¿ Onsdag d. 13. februar
¿ Onsdag d. 12. marts
¿ Onsdag d. 2. april
¿ Onsdag d. 30. april

Resten af undervisningen er netbaseret, dvs. opgaver stilles, afleveres og evalueres vha. pdf via Luvit, det virtuelle klasseværelse.
Kurset består af forelæsninger, selvstudier, praktiske øvelser, opgaver og diskussioner. Øvelser og opgaver vil primært blive løst individuelt. Aflevering af opgaver og diskussionerne vil delvis foregå over nettet, delvis ved seminarerne på IT-Universitetet, hvor der vil være fælles gennemgang af løsninger.

Kurset udbydes i samarbejde med Den Grafiske Højskole, og underviseren bliver Julie Katrine Andersen. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturen vil bl.a. omfatte:

- "Smukkere grafisk design" af Henrik Birkvig
- "At tale til øjet" af Niels Heie
- "Universal Principles of Design" af William Lidwell et al.
- "Dont Make Me Think" af Steve Krug.
- "Stram op på dine websider" af Kim Petersen.
- "Typografi og desktop publishing" af Henrik Birkvig. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A14
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
2008-06-03 kl. 15.00 - 19.30 Mundtlig eksamen ITU 2A18
2008-06-04 kl. 15.00 - 19.30 Mundtlig eksamen ITU 2A18
2008-06-06 kl.15.00 - 19.30 Mundtlig eksamen ITU 2A18