IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Målgruppeanalyse 
Kursusnavn (engelsk):Target Group Analysis 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:Erfaring med anvendelse af IT på brugerniveau 
Læringsmål:Formålet med kurset er at introducere til strategisk kommunikation, målgruppesegmentering, målgruppeanalyse, prætestning, produktafprøvning samt evaluering. For at deltagerne selv skal få erfaring med teori og metode består den sidste del af kurset af et miniprojekt i grupper. Hvor deltagerne kan lave en målgruppeanalyse, konceptudvikling, afprøvning eller evaluering af en IT-produktion 
Fagligt indhold:Kurset vil omhandle teori om kommunikation og målgrupper, herunder miniRISK og Rogers diffusionsteori. Samt introducere til primært kvalitative metoder. 
Læringsaktiviteter:

Oplæg, diskussion, øvelser samt afsluttende miniprojekt. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Der afleveres et projekt ved kursets afslutning senest 2. maj 2003 kl. 12.00 på Eksamenskontoret.

Projektet bedømmes efter 13-skalaen med ekstern censur.


Mundtlig eksamen varer 10 min. pr. studerende + 20 min. pr. eksamen + 10-20
min. (afhængigt af gruppestørrelse) til votering og feedback.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der er et kompendium til kurset. Men det kunne være en idé at investere i: Preben Sepstrup(1999): \"Tilrettelæggelse af information\". Systime. Steinar Kvale (1997): \"InterView\". Hans Reitzels Forlag