IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Usability med projekt 
Kursusnavn (engelsk):Usability with Project 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.itu.dk/courses/DUSP/F2008 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Studerende forventes af have en basal erfaring med design af it-produkter, eksempelvis websider, på et niveau som svarer til kurset Digitale Medier: Formidling og Design eller Medier og kommunikation og Webdesign og webkommunikation og Interaktionsdesign. 
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende kunne varetage kvalitetssikringen af digitale produkters brugervenlighed. Den studerende vil selvstændigt kunne gennemføre usability-tests, skrive testrapporter samt få et kendskab til den forskning og litteratur, som ligger bag.

Efter kurset vil den studerende:

* Kunne udpege og anvende de vigtigste begreber og metoder til analyse af brugerinteraktion med websider og - i mindre udstrækning - med mobile enheder.

* Kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til usabilityundersøgelser.

* Kunne promovere indførelsen af usability i organisationer.

* Kunne angive innovative usability krav og krav for opnåelse af universel tilgængelighed.
 
Fagligt indhold:Følgende vil blive gennemgået under kurset:

Human factors psykologi, design guidelines, profilering af brugere, opgaveanalyse, heuristisk evaluering, indretning af usability laboratorium, testmetoder, interviewmetoder, brugervenlighed for handicappede, brugervenlighedsundersøgelser over internet, optagelser af brugernes øjenbevægelser, mobile interfaces, input på begrænsede tastaturer, budgettering af usabilityprojekter samt cost-benefit af usability m.m. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle oplæg fra studerende samt mindre, skriftlige opgaver.

Forelæsning fra 9:00 til 12:00. Øvelsesdelen vil foregå efter forelæsningerne fra 13:00 til 15:00. Øvelserne består i en gennemgående analyse af et givent web-site, udført med et bredt udvalg af usability-metoder. Desuden vil deltagerne få mulighed for at medvirke i et usablity-eksperiment.

------------------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table

-------------------------------------

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Bruger-centreret design, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Som en del af dette kursus skal du skrive et større projekt sideløbende med undervisningen. Vejledning foregår i forbindelse med undervisningen og der kan blive tale om undervisningsgange afsat til vejledning eller projektskrivning. Projektet har et omfang svarende til 7,5 ECTS.

Studerende, som udelukkende ønsker at følge projektdelen af kurset, bedes kontakte underviseren og aftale et individuelt projektforløb.
 

Litteratur udover forskningsartikler:Endnu ikke besluttet. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 4
Onsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A40, 2A58, 2A60, 4A34, 4A44, 4A46, 4A62, 4A64

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret på ITU
2008-06-16 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 2A12 og 2A14
2008-06-17 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 2A12 og 2A14
2008-06-18 Kontakt kursusansvarlig Mundtlig eksamen ITU 2A12 og 2A14