IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende programmering (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):Introductory Programming (net-based education) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:100 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du er i stand til at bruge din computer til at sende email, læse fra web, installere nyt software, og at du kan bruge en kommandofortolker, fx et DOS-vindue under Windows.

Der kræves ingen programmeringserfaring for at kunne følge dette kursus.


Lærebogen vil være på engelsk, mens andet materiale vil være på engelsk eller dansk.

 
Læringsmål:

Det er målet, at du efter kurset har tilegnet dig følgende praktiske og teoretiske færdigheder: • Du skal kunne løse mindre programmeringsproblemer i Java. Til det formål skal du kunne benytte simple datatyper, tabeller, løkker, metoder, klasser og objekter.

 • Du skal kunne skrive programmer med simple grafiske brugergrænseflader.

 • Du skal kunne skrive programmer med simpel input/output.

 • Du skal kunne anvende givne programbiblioteker. Derfor skal du kunne forstå en Java-klasses funktionalitet ud fra dens beskrivelse (dokumentation) og du skal forstå begreberne nedarvning (inheritance) og grænseflader (interfaces), inkl. metodesignaturer (method signatures) og undtagelser (exceptions).


Kurset er en forudsætning for mange af IT-højskolens andre kurser, der omhandler programmering eller systemudvikling i bred forstand.

 
Fagligt indhold:Kurset giver en grundlæggende introduktion til programmering i Java. Java er et moderne objekt-orienteret sprog, der letter konstruktionen af grafiske brugergrænseflader (dvs. skærmbilleder med menuer, knapper, osv.) og af Internet-baserede programmer.

Kurset behandler en lang række grundlæggende emner, eksempelvis

 • Variable, typer, værdier.
 • Udtryk og ordrer, løkker.
 • Klasser og objekter.
 • Grafiske brugergrænseflader.
 • Tabeller
 • Klassehierarkier, nedarvning, grænseflader.
 • Appletter og grafik
 • Rekursion
 • Undtagelser (exceptions)
 • Input/output operationer.
 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og 4 seminarer på IT-højskolen på lørdage kl. 9.00 - 16.00: 8. februar, 8. marts, 5. april og 10. maj 2003.

Det er fundamentalt at man udfører praktisk programmeringsarbejde undervejs i kurset. Det er derfor en forudsætning at 8 ud af 12 ugentlige afleveringsopgaver er godkendt for at man kan gå til eksamen.


Kurset forudsætter aktiv deltagelse i de elektronisk fora der oprettes. De er - ud over de 4 seminarer - den eneste kommunikationsform mellem studerende, underviser og hjælpelærere. Det har indtil nu været en vigtig støtte for mange at kunne få hjælp fra andre studerende på kurset gennem disse fora, idet man ofte arbejder om aftenen, hvor underviserne ikke er tilgængelige.


På dags kurset vil de fleste efter dette kursus udføre et koncentreret 4 ugers programmeringsprojekt. Dette er ikke muligt inden for rammerne af kurset under netbaseret undervisning. Derfor anbefales det at man efter dette kursus, og før næste programmeringskursus laver et større projekt for at opnå større praktisk erfaring.

 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Fire timer skriftlig eksamen med alle hjælpemidler men undtaget computer og andet elektronisk udstyr. Ekstern censur. Bedømmelse efter 13-skalaen. Desuden godkendelse af 8 ud af 12 obligatoriske afleveringsopgaver. Eksamen er fælles med grundlæggende programmering på SWU linjens dagskursus.  

Litteratur udover forskningsartikler:Ralph Morelli: Java, Java, Java: object oriented problem solving, 2nd ed, Prentice-Hall 2002. ISBN 0-13-033370-0.