IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital retorik 
Kursusnavn (engelsk):Digital Rhetorics 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:70 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Dette kursus forudsætter kendskab til generel kommunikationsteori (for eksempel som præsenteret på de obligatoriske moduler på DDK: Medier og Kommunikation, Digitale medier: Formidling og design og Webdesign og webkommunikation).
Erfaring med design af simple hjemmesider er også en fordel. 
Læringsmål:Ved gennemførsel af kurset, vil den studerende kunne:

1) Demonstrere en forståelse for teorier om strategisk kommunikation og retoriske virkemidler i en digital kontekst ved at anvende dem til analyse af en kommunikativ problemstilling eller case.

2) Demonstrere evner indenfor anvendelse af akademisk retorik ved at overholde genrens konventioner i den afleverede eksamensopgave.

3) Planlægge og udføre en selvstændig undersøgelse med udgangspunkt i en retorisk/kommunikativ problemstilling . 
Fagligt indhold:Dette kursus dækker en bred vifte af emner indenfor retorik generelt, og kommunikation i digitale sammenhænge mere specifikt.

Kurset retter sig mod de særlige vilkår for kommunikation som de digitale medier repræsenterer og fokus er både teoretisk og praktisk.

Eksempler på potentielle emner: Forholdet mellem klassisk og digital retorik, visuel retorik, multi-modal kommunikation, retorik og design, strategisk kommunikation, troværdighed og autencitet, viral kommunikation, æstetisk analyse, storytelling. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Dette kursus er organiseret som et "avanceret seminar" hvor de studerende er kraftigt medansvarlige for udbyttet. Kurset bygger på aktiv deltagelse, såvel i løbende diskussioner som i studenteroplæg o.lign. Teksterne gennemgås ikke altid direkte, så deltagelse uden forberedelse er lidet meningsfuldt. Endelig indebærer kurset at deltagerne er beredte på at få og give konstruktiv kritik af hinandens arbejde.

Eksamen er rent skriftlig. Den studerende skal producere et projekt på 10-12 sider som præsenterer en original undersøgelse indenfor et eller flere af kursets emner. Det forventes at projektet i sin udforming også demonstrerer kendskab til den akademisk retoriske stil.

-------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed::
Link to the time table
-----------------------------

Information om studiestruktur / Information about study structure
Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kursus-kompendium 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 4A14
Fredag 13.00-15.00 Øvelser ITU 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret, ITU