IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grafisk design 
Kursusnavn (engelsk):Graphic Design 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:1. semester bestået eller tilsvarende 
Læringsmål:Brugergrænsefladens grafiske udformning er ikke kun \'pynt\'. Den er en integreret del af den samlede kommunikation, idet indholdet i høj grad kommunikeres igennem formen. Det er væsentligt for studerende på DKM at opnå færdighed i at kunne få også dette aspekt af brugergrænsefladerne til at fungere på et solidt niveau.Kurset introducerer deltagerne til elementære typografiske begreber, skrift-skitsering og logo-skitsering og grundlæggende metoder indenfor grafisk kommunikation, bl.a. idéudvikling, konceptudvikling, research og arbejdsproces. Deltagernes praktiske praktisk færdighed opøves med det formål at blive i stand til at udfærdige elektronisk-grafiske brugergrænseflader, hvor form og indhold er i samklang. Arbejdet begynder i hånden (koncept og skitsering), og ender på computeren.

 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Formen er kortere øvelser, hvor læreren virker som konsulent. Derudover ad-hoc miniforelæsninger og ad-hoc instruktionsundervisning. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb  

Litteratur udover forskningsartikler: