IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende grafisk design (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):Basic Graphic Design (net-based education) 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:26 
Formelle forudsætninger:Typografiske og visuelle virkemidler udvikles
og bearbejdes i programmerne:

· Photoshop

· Illustrator/Freehand/eller lignende.Løsninger afleveres som pdf-filer, til det
anvendes programmerne:

· Acrobat distiller

· Acrobat readerDa kurset gennemføres som netbaseret
undervisning, skal den studerende have
adgang til disse programmer. Programmerne
Acrobat, Photoshop og Illustrator findes på
IT-højskolen og alle studerende kan anvende
disse programmer uden for de planlagte
seminarer.
De studerende skal før kurset have rutine i at
anvende disse eller tilsvarende programmer,
da der på kurset ikke undervises i de enkelte
programmer. Anvendelseserfaringen kan være
opnået gennem brug af programmerne, via
IT-højskolens kursus \"Grundlæggende web
design\" eller lignende. 
Læringsmål:Gennem kurset vil den studerende med
udgangspunkt i de på kurset opstillede
grafiske guidelines og egne praktiske
erfaringer kunne vurdere visuelle og
kommunikative virkemidler, der benyttes på
websites.


Desuden vil den studerende med
udgangspunkt i de på kurset opstillede
grafiske guidelines kunne planlægge,
udarbejde og begrunde opbygningen af
konceptuelle grafiske brugergrænseflader til
websites. 
Fagligt indhold:Digitale brugergrænsefladers tilgængelighed
er afhængig af et vel gennemarbejdet design,
dvs. af den visuelle udformning og det
funktionelle navigationsdesign.


Kurset introducerer grundlæggende grafiske
guidelines og begreber, der giver forståelse for
navigationsdesign og visuel kommunikation.
Introduktionen sker via øvelser i:

· Komposition: at bestemme den adækvate
sammensætning af visuelle elementer.

· Layout: at sammenstille
betydningselementer, så man opnår en
helhedsvirkning.

· Typografi: forståelse og behandling af de
typografiske virkemidler og deres
kommunikative funktion.

· Illustration: forståelse af forskellige
illustrationstypers karakter og kommunikative
funktion.


Desuden anvendelse af story-board, samt
analyser og redesign af eksisterende
websites. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret
undervisning. I kurset indgår undervisning over
Internettet, hjemmestudier og seminarer på
onsdage på IT-højskolen. Der er 12
undervisningsgange i alt, hvoraf fem seminarer er på
IT-Højskolen, mens resten er
netbaserede.

Seminarerne finder sted på onsdage kl. 16.00 -
21.30 på følgende datoer: 27. august, 17.
september, 8. oktober, 5. november og 12. november 2003.

I de mellemliggende uger gennemføres
netbaseret undervisning.Kurset består af forelæsninger,
selvstudier, praktiske øvelser, opgaver og
diskussioner. Øvelser og opgaver vil primært
blive løst individuelt. Aflevering af opgaver og
diskussionerne vil delvis foregå over nettet,
delvis ved seminarerne på IT-højskolen, hvor
der vil være fælles gennemgang af løsninger.Kurset udbydes i samarbejde med
Den Grafiske Højskole. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med skriftligt arbejde. Der
gives ikke forberedelse til eksamen. Den
mundtlige eksamen har en varighed af ca. 30
minutter pr. studerende ekskl. feedback og
votering. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte.
Ekstern censur. Der gives karakter efter
13-skalaen.Den studerende indstilles til eksamen såfremt
80 % af de obligatoriske opgaver er afleverede
og godkendte senest den 21. november 2003. Senest
den 21. november 2003 kl. 12.00 afleveres det
skriftlige arbejde (en produktion inkl. rapport)
på Eksamenskontoret, som indgår i den
mundtlige eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturen vil bl.a. omfatte:


· Smukkere grafisk design af Henrik
Birkvig· Grundbog i Grafisk design af Henrik Birkvig
og Kim Petersen
.

· Design til skærmen af Kim Petersen
og Pernille Hansen
.

· Hjemmesider til at begynde med af
Geert Sander, Thomas Green og Torben
Wilhelmsen
.

· Typografi og desktop publishing af
Henrik Birkvig
.

· Dont Make Me Think af Steve Krug.

· Creating Killer Websites af David
Siegel
.

· At tale til øjet af Niels Heie