IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032013/404 Approksimationsalgoritmer 
Kursusnavn (engelsk):032013/404 Approximation Algorithms 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:Matematisk modenhed og basal viden om algoritmer 
Læringsmål:Mange optimeringsproblemer indenfor en række anvendelsesområder som f.eks. VLSI design, netværksdesign, planlægning, fremstilling, spilteori, biologi og økonomi er NP-hårde, hvilket i praksis ofte gør det urealistisk at løse dem til optimalitet. Mange approksimationsalgoritmer - med en køretid som er polynomiel og som giver en garanti for deres løsningskvalitet - er blevet foreslået til at løse disse problemer. Dette kursus omhandler et udvalg af disse algoritmer; herunder vil den underliggende teori og metoder (der omfatter anvendelse af lineær programmering) blive behandlet. 
Fagligt indhold:<H5> Kurset afholdes af DIKU og opdateret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs <A HREF=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40439&InFrame=0&Sprog=DK\">hjemmesideIT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsern ændres</H5> 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, udarbejdelse af noter og fremlæggelse 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Vijay V. Vazirani, Approximation Algorithms, Springer-Verlag, 2001.