IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til IT som medie 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to IT as a Medium of Communication 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Igennem kurset opnår du viden om de vigtigste teorier vedrørende IT og andre mediers placering i samfundet og kulturen. Desuden udvikler du metodiske færdigheder til analyse af forskellige IT-applikationer og genrer. 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, kombineret med analyseøvelser, studenteroplæg og gruppediskussioner. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Individuel eksamen eller gruppeeksamen efter kursets afslutning: En skriftlig opgave med 10 sider pr. studerende, emnet vælges i samråd med læreren.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der udleveres et kompenium