IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Webdesign og webkommunikation hold 2 
Kursusnavn (engelsk):Web Design and Web Communication group 2 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:50 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Det forventes, at man er fortrolig med brugen af computer og med at færdes på internettet.

Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger, men kendskab til et billedbehandlingsprogram (f.eks. Photoshop) vil være en fordel. Studerende, der er mindre vant til computer og internettet, kan påregne ekstra tid til øvelserne.

Der bliver undervist på dansk, og grundbogen er på engelsk. De studerende kan lave deres opgaver på dansk og eksamineres også på dansk, men skal kunne forstå og kommunikere på engelsk.
-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af de obligatoriske moduler på kandidatuddannelsen i it, linjen Digital design og kommunikation.

Information om studiestruktur
Dette kursus kan vælges som obligatorisk på masteruddannelsen i Interaktionsdesign og multimedier. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Arbejde strategisk og kreativt med design og kommunikation af
interaktive digitale produkter til nettet.
- Inddrage grundlæggende usability-begreber og målgruppekendskab i
udviklingen af interaktive digitale produkter.
- Argumentere for deres løsninger i forhold til praktiske og teoretiske aspekter af samspillet mellem teknik, form og indhold i digitale produkter til nettet.
- Omsætte elementære digitale designprincipper til praksis bl.a. gennem arbejde med mindre digitale designopgaver i Photoshop.
- Beherske grundlæggende værktøjer og teknikker til fremstilling af statiske websites i XHTML og CSS. 
Fagligt indhold:Kursets målsætning er, at den studerende bliver i stand til at udvikle webløsninger på kommunikationsopgaver, både hvad angår indhold, design og implementering.

Kurset giver en indføring i internettet som et medie, der muliggør både tekstlig, visuel og auditiv kommunikation. Både kommunikation og visuelle-æstetiske oplevelser skal designes, og kurset vil lægge vægt på, at de studerende bliver i stand til at designe kommunikation og visuelle oplevelser på nettet.

Ved forelæsningerne gives en introduktion til emner som mediets historie og væsen, hvordan man skriver tekster til nettet, multimedia kommunikation, udviklingsmetoder, elementære digitale designprincipper, informationsarkitektur, målgruppeforståelse og brugervenlighed.

Øvelserne vil sætte den studerende i stand til at fremstille statiske websites ved brug af XHTML og CSS. Desuden introduceres og arbejdes der med Photoshop.

I vurderingen af den afsluttende opgave lægges der vægt på kendskab til kommunikationsstrategier på nettet, mulige tekniske løsninger, funktionalitet, indhold, design og evnen til teoretisk-praktisk refleksion over samspillet mellem teknik, form og indhold. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter (datoer annonceres på kursusbloggen/-hjemmesiden):
* 6 individuelle afleveringer
* 1 gruppeaflevering
 

Litteratur udover forskningsartikler:Der vil blive produceret et kompendium til kurset, som det forudsættes at deltagerne køber. Der vil ligeledes blive peget på en grundbog, de studerende med fordel kan købe. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU Aud 4
Torsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU GameLab

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret