IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge: Bachelorprojekt SWU 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: Bachelor's Project 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Information om studiestruktur
Denne projektklynge indgår på sjette semester på bacheloruddannelsen i software. Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor softwareudvikling  
Læringsmål:
Fagligt indhold:Dette er en en projektklynge for studerende, der regner med at skrive bachelorprojekt i foråret 2012.

Det vil være muligt at deltage i en række møder for bachelorprojektskrivere i løbet af foråret.

Første møde bliver fredag den 3. februar kl. 9:00-10:00 i lokale 4A16.
Projektgrupper, projektaftale.

For mere information se iøvrigt bloggen for projektklyngen.
--------------
Projektklynge.
Dette er en projektklynge. Studerende, som tilmelder sig dette fag, skal også
registrere deres specifikke projekt i projektbasen.

Projektklyngen som sådan vil ikke fremgå på dit eksamensbevis - det vil være
projektets titel, der er registreret på beviset. 
Læringsaktiviteter:Projektklynge

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

-  

Litteratur udover forskningsartikler: