IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital kultur og samfund 
Kursusnavn (engelsk):Digital Culture and Society 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Dette er det sidste kursus i DDK-specialiseringen “Social og kulturel IT”. Det forudsættes derfor at de studerende kan anvende metoderne fra specialiseringens første kursus (Situationelle metoder). Hvis du deltager i kurset som gæst eller tilvalg, vil du få brug for tilsvarende færdigheder i kvalitative metoder.

Studiestruktur
Dette kursus er anden del af specialiseringen i “Master of Science in IT”, under studieordningen Digital Design og Kommunikation. 
Læringsmål:Efter dette kursus skal den studerende være stand til at:
• Kombinere forskellige perspektiver på digital kultur og samfund, og forstå perspektivernes implikationer for studiet af digital kommunikation.
• Relatere digital kultur og samfund til en bredere historisk kontekst af informations- og kommunikationsteknologi.
• Diskutere forskellige metodologiske vinkler i studiet af digital kultur og samfund, inklusive de etiske udfordringer ved digitalt baseret dataindsamling.
• Anvende såvel teoretiske som metodiske nøglebegreber fra feltet omkring digital kultur og praksis, i udviklingen og gennemførelsen af individuelle eksamensprojekter. 
Fagligt indhold:Den studerende bør have en interesse i at:
• Opnå indsigt i sociale og kulturelle implikationer af IT
• Udvikle analytiske og metodolgiske færdigheder relateret til studiet af digital kultur og samfund
• Deltage forberedt og engageret i kursets aktiviteter

Kurset er primært teoretisk og præsenterer en række indfaldsvinkler til analytisk anvendelse i eksamensopgaven. Tematikker for kursets udvalg af digital kultur og samfund er:
Definitioner på digital kultur, teknologi og sociologi
Kultur- og organisationsanalyse
Digitalt hverdagsliv
Døden og internettet
Netværkssamfund og urbansociologi
Forskydninger i tid og rum
Det digitale arbejdsliv
Den digitale offentlige sfære
Latour og andre poststrukturalister
Cyberkultur og fremtidsscenarier
Mobilitet og lokationsbaserede services
Virtuelle fællesskaber før og nu
Etiske og metodologiske udfordringer 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Kurset består af 14 undervisningsgange af hver fire timer: tirsdage kl. 10-14. De fleste kursusgange vil være tilrettelagt som vekselvirkning mellem forelæsninger, diskussioner, øvelser og praktisk vejledning. Der vil være mindst en kursusgang tilrettelagt som seminar, med henblik på udvikling af eksamensprojekter. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Tekster til forberedelse vil blive samlet i et trykt kompendium. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU 4A22
Tirsdag 12.00-13.50 Øvelser ITU 4A22

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret