IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-jura 
Kursusnavn (engelsk):IT Law 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.itu.dk/courses/MJUR/E2010/blog 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:  
Læringsmål:Efter kurset skal de studerende inden for kursets hovedemner kunne:

  • identificere relevante juridiske problemstillinger i forhold til konkret opstillede cases

  • analysere og diskutere de identificerede problemstillinger

  • give en begrundet, overordnet juridisk vurdering af, hvorledes de identificerede problemstillinger skal løses.


 
Fagligt indhold:Målet med kurset er at give de studerende basale juridiske kompetencer inden for fagets hovedemner og derved gøre de studerende i stand til at identificere og forholde sig overordnet til de juridiske problemstillinger, der kan opstå i relation til IT-anskaffelser, e-handel og e–markedsføring. De studerende skal i denne forbindelse kunne forstå samspillet mellem de juridiske discipliner, der behandles som hovedemner, og forholde sig juridisk til dette samspil.

Kursets indhold er erhvervsretligt, særligt med fokus på områder som har betydning for virksomheder, som køber og anvender IT-ydelser, og som anvender internettet i forbindelse med markedsføring og salg.

Kurset har følgende hovedemner

• Grundlæggende immaterialret
o Herunder ophavsret, databasebeskyttelse, kendetegnsret (domænenavne m.v)

• Grundlæggende aftale- og køberet

• IT-aftaler
o Herunder anskaffelsesaftaler, outsourcing- og driftaftaler, service level agreements, Vedligeholdelsesaftaler

• Licensforhold
o Herunder licensaftaler og open source-licenser

• E-handelsforhold
o Herunder markedsføringslovgivning, forbrugeraftalelovgivning, e-handelslovgivning og digital aftaleindgåelse

• Persondataret
 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + frivillige øvelsestimer

Undervisningen forudsætter en stor grad af aktivitet fra de studerendes side, således at de studerende trænes i at analysere, vurdere og diskutere juridiske problemstillinger og forholde sig til disse. Det forventes således, at de studerende deltager aktivt i diskussioner på holdet omkring fagets problemstillinger, herunder gennem stillingtagen til mindre cases. Derudover vil der blive udleveret en skriftlig opgave, som forventes løst og diskuteret mellem de studerende. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Mads Bryde Andersen:
"IT-retten",
2. udgave

"Internetretten" (Jan Trzaskowski (red), Hanne Kirk Deichmann, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, Lars Bo Langsted, Thomas Riis og Charlotte Bagger Tranberg). 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 4A16
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A16

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-12 09.00-13.00 Skriftlig eksamen ITU 4A14 og 4A16