IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T2 Design af brugergrænseflader og modellering af data 
Kursusnavn (engelsk):T2 Design af brugergrænseflader og modellering af data 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau. Kendskab til programmering er en fordel, men ikke nødvendigt. 
Læringsmål:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde. Du skal både tage hensyn til brugerens behov, psykologi, og de data systemet indholder. For at planlægge systemets dataindhold, skal du også lære at modellere data. 
Fagligt indhold:Du skal kortfattet kunne beskrive brugerens arbejdsopgaver og arbejdssituation.

Du skal kunne forklare hvad brugervenlighed er og hvordan det kan måles.

Du skal kunne forklare hvordan cognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse af et system.

Du skal kunne opstille en datamodel og virkeliggøre den som en database med værktøjet Access. Du skal kunne designe en grænseflade systematisk ud fra en beskrivelse af arbejdsopgaverne og en datamodel.

Du skal kunne udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer.

Du skal kunne usability-teste en prototype (dvs. finde de problemer brugeren løber ind i), rapportere fundne problemer, og give forslag til rettelser.

Du skal kunne forklare hvordan man i et samlet udviklingsforløb kan udvikle grænseflader systematisk. 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen med forberedelsestid, hvor der trækkes et spørgsmål.  

Litteratur udover forskningsartikler: