IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende grafisk design (netbaseret undervisning) 
Kursusnavn (engelsk):Basic Graphic Design (net-based education) 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:24 
Maks. antal deltagere:26 
Formelle forudsætninger:Typografiske og visuelle virkemidler udvikles og bearbejdes i programmerne:

· Photoshop

· Illustrator/Freehand/eller lignende.Løsninger afleveres som pdf-filer, til det anvendes programmerne:

· Acrobat distiller

· Acrobat readerDa kurset gennemføres som netbaseret undervisning, skal den studerende have adgang til disse programmer. Programmerne Acrobat, Photoshop og Illustrator findes på IT-højskolen og alle studerende kan anvende disse programmer uden for de planlagte seminarer.
De studerende skal før kurset have rutine i at anvende disse eller tilsvarende programmer, da der på kurset ikke undervises i de enkelte programmer. Anvendelseserfaringen kan være opnået gennem brug af programmerne, via IT-højskolens kursus \"Grundlæggende web design\" eller lignende. 
Læringsmål:Gennem kurset vil den studerende med udgangspunkt i de på kurset opstillede grafiske guidelines og egne praktiske erfaringer kunne vurdere visuelle og kommunikative virkemidler, der benyttes på websites.


Desuden vil den studerende med udgangspunkt i de på kurset opstillede grafiske guidelines kunne planlægge, udarbejde og begrunde opbygningen af konceptuelle grafiske brugergrænseflader til websites. 
Fagligt indhold:Digitale brugergrænsefladers tilgængelighed er afhængig af et vel gennemarbejdet design, dvs. af den visuelle udformning og det funktionelle navigationsdesign.


Kurset introducerer grundlæggende grafiske guidelines og begreber, der giver forståelse for navigationsdesign og visuel kommunikation. Introduktionen sker via øvelser i:

· Komposition: at bestemme den adækvate sammensætning af visuelle elementer.

· Layout: at sammenstille betydningselementer, så man opnår en helhedsvirkning.

· Typografi: forståelse og behandling af de typografiske virkemidler og deres kommunikative funktion.

· Illustration: forståelse af forskellige illustrationstypers karakter og kommunikative funktion.


Desuden anvendelse af story-board, samt analyser og redesign af eksisterende websites. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og seminarer på onsdage på IT-højskolen. Der er 12 undervisningsgange i alt, ca. 5 seminarer er på IT-Højskolen, mens resten er netbaserede.

Seminarerne finder sted på onsdage kl. 16.00 - 21.30 på følgende datoer: 5. februar, 26. februar, 19. marts, 9. april og 23. april 2003.

I de mellemliggende uger gennemføres netbaseret undervisning.Kurset består af forelæsninger, selvstudier, praktiske øvelser, opgaver og diskussioner. Øvelser og opgaver vil primært blive løst individuelt. Aflevering af opgaver og diskussionerne vil delvis foregå over nettet, delvis ved seminarerne på IT-højskolen, hvor der vil være fælles gennemgang af løsninger.Kurset udbydes i samarbejde med Den Grafiske Højskole. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med skriftligt arbejde. Der gives ikke forberedelse til eksamen. Den mundtlige eksamen har en varighed af ca. 30 minutter pr. studerende ekskl. feedback og votering. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Ekstern censur. Der gives karakter efter 13-skalaen.Den studerende indstilles til eksamen såfremt 80 % af de obligatoriske opgaver er afleverede og godkendte senest den 2. maj 2003. Senest den 2. maj 2003 kl. 12.00 afleveres det skriftlige arbejde på Eksamenskontoret (en produktion inkl. rapport), som indgår i den mundtlige eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturen vil bl.a. omfatte:


· Grundbog i Grafisk design af Henrik Birkvig og Kim Petersen.

· Design til skærmen af Kim Petersen og Pernille Hansen.

· Hjemmesider til at begynde med af Geert Sander, Thomas Green og Torben Wilhelmsen.

· Typografi og desktop publishing af Henrik Birkvig.

· Dont Make Me Think af Steve Krug.

· Creating Killer Websites af David Siegel.

· At tale til øjet af Niels Heie