IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Menneske-Datamaskine Interaktion 
Kursusnavn (engelsk):Human-Computer Interaction 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Ingen formelle forudsætninger.
Anbefalede forudsætninger: "Interaktive
Systemer og Projektledelse" eller tilsvarende
kursus i design af interaktive systemer; samt
en hvis færdighed i programmering f.eks. fra at
have fulgt kurserne "Indledende
Programmering" og "Begreber og Redskaber
til Programmering". Kurset kan både tages som
overbygning på kurset "Interaktive Medier og
HCI" og som alternativ til dette. 
Læringsmål:Formålet med kurset er at indføre deltagerne i
problemstillinger, arbejdsformer og teknikker, som er
væsentlige for forståelsen af menneske-datamaskine
interaktion og dermed for design af brugbare systemer.
Teoridannelser og teknikker primært fra de datalogiske,
psykologiske og sociologiske fagområder vil blive
undersøgt i relation til komplekse problemområder.
Såvel teoridannelser og teknikker som problemområder
vælges i samarbejde med kursusdeltagerne 
Fagligt indhold:Mulige problemområder vil bl.a. kunne omfatte:
 • Brugbarhedsevalueringer, fx i forbindelse med
  iterativ systemudvikling og sammenligning af forskellige
  teknikker til brugbarhedsevaluering.

 • Informationssøgning er en mangeartet og
  kompleks aktivitet som byder på talrige udfordringer for
  designere af informationssøgesystemer, fx i forhold til
  opretholdelse af overblik, kooperativ
  informationssøgning og søgning efter personer.

 • Visualisering af information, fx i forbindelse
  med informationssøgning, brug af dokumenter eller
  oprettelse af links på websider.

 • Opmærksomhedsbegrebet (awareness), fx i
  forbindelse med tæt-samarbejdende personers løsning
  af fælles opgaver (såsom flyveledelse og
  softwareudvikling) eller løst-koblede, eventuelt fysisk
  adskilte, personers opretholdelse af et kollegialt
  fællesskab på tværs af projekter.

 • Distribueret kognition, en teori om hvordan
  redskaber støtter menneskers kognitive aktiviteter ved
  at give mulighed for at lægge dele af kognitive processer
  ud i redskaberne og derved ¿ i kombination med en
  særlig organisering af brugssituationen ¿ lette løsningen
  af givne opgaver.
 •  
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, seminarer og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i
Afleveringsopgave  

Litteratur udover forskningsartikler:

Artikelsamling:
Menneske-Datamaskine Interaktion (HCI)

Morten Hertzum og Jens Kaaber Pors, Efterår 2003.

Datalogi/RUC, Tværfaglig IT-udvikling/IT-C

Boghandlen RUC