IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032006/235 Programtransformation og partiel evaluering 
Kursusnavn (engelsk):Programtransformation og partiel evaluering 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Datalogisk 1. del, ideelt noget om semantik for programmeringssprog eller advanceret oversætterkonstruktion 
Læringsmål:Studier og projekter i programtransformation og automatisk programoptimering ved partiel evaluering. Kurset er praksis-orienteret. Efter nogle forelæsninger om baggrundsmateriale og begreber, forventes de studerende at afholde en forelæsning hver over en artikel fra litteraturen. Halvdelen af ECTS-pointene bliver optjent ved et skriftligt projekt, der kan laves i grupper af op til 3 personer. Projektemnerne kunne for eksempel være a) Eksperimenter med brugen, anvendelsen og evaluering af effektiviteten af en partiel evaluator (C-mix, Similix, PGG eller Tempo). Se følgende for et overblik over området: http://www.diku.dk/forskning/topps/activities/PartialEvaluation.html b) Eksperimenter med et programtransformationssystem, fx Yanhong Liu\'s Cachet system. c) Andre projekter valgt i løbet af kurset, fx programterminationsanalyse eller emner foreslået af deltagerne. 
Fagligt indhold:<H5> Kurset afholdes af DIKU og opdateret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs <A HREF=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40431&InFrame=0&Sprog=DK\">hjemmesideIT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsern ændres</H5> 
Læringsaktiviteter:

Kurset kan afholdes på engelsk
Forelæsninger 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Eksamensform: Evaluering af projektets slutrapport.  

Litteratur udover forskningsartikler:Springer LNCS 1706 Partial Evaluation: Practice and Theory (Hatcliff, Mogensen, Thiemann) plus current research articles.