IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Databasestøttet webpublicering 
Kursusnavn (engelsk):Database-based Web Publishing 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Kendskab til opbygning af statiske websites ved brug af HTML svarende til et niveau, der kan opnås ved at følge kurset Grundlæggende Webdesign.


Studerende der ikke har programmeringserfaring svarende til f.eks. Grundlæggende Programmering skal være motiverede for at lære at programmere og være forberedt på at gøre en ekstra indsats ved de ugentlige opgaver. 

Læringsmål:At lære at anvende avancerede webteknikker til at udvikle brugbare websites, der
er i stand til at udveksle informationer med en
database. Kurset fokuserer på mulighederne for at håndtere store datamængder ved hjælp af scriptprogrammering på webserveren. 
Fagligt indhold:Med baggrund i viden om opbygning af statiske
websites giver kurset den studerende indsigt i
teknikker til opbygning af dynamiske websites. Igennem ugentlige øvelser
introduceres den studerende til
programmeringssproget PHP (Hypertext Processor) og databaseprogrammering
med SQL (Structured Query Language).

Undervisningen og de ugentlige
individuelle øvelser gør den studerende i stand til at


 • forstå mekanismerne bag dynamiske websites herunder databasestøttede webtjenester.
 • kunne bygge simple programmer
 • kunne generere HTML-kode dynamisk
 • kunne modelere og implementere
  simple databaser
 • kunne generere SQL (Structured Query
  Language) kode dynamisk
 • kunne implementere websites med avancerede tjenester
 • kunne bygge websites som henter
  data fra andre sites på Internettet og klipper
  information ud af de data, der er hentet
 • forstå mekanismerne bag avancerede \"community-sites\"
   
Læringsaktiviteter:

Kurset har 12 ugentlige forelæsninger med 11 ugentlige øvelser
hvoraf 9 er obligatoriske.Kurset gennemføres kl. 12.30 - 18.30 på den nedenfor angivne kursusdag. Kl. 12.30 - 15.30 gennemføres der øvelser mm. Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning mm. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Foruden skriftlig eksamen vil der være aflevering af mindst 9 af obligatoriske 11 øvelsesopgaver, der skal godkendes af underviseren.  

Litteratur udover forskningsartikler:PHP and MySQL Web Development. Luke Welling og Laura Thomson. Second Edition. Sams Publishing. ISBN: 0-672-32525-X. Februar 2003.

(Bemærk venligst at denne lærebog erstatter den tidligere oplyste)