IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T6 It-sikkerhed 
Kursusnavn (engelsk):T6 IT-Security 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Der er ikke formelle krav til at kunne deltage i kurset, men det er en fordel, hvis den studerende har kendskab til TCP/IP networking og tidligere har fulgt et teknisk kursus.

Kurset er videregående, og indgår som teknisk fag under E-business.

Kurset henvender sig også til enkeltfagsstuderende, som har tilstrækkelig praksiserfaring med forretning og it. 
Læringsmål:Den studerende skal efter kurset kunne:
• redegøre for baggrund og indhold af centrale problemstillinger inden for it-sikkerhed
• forklare og sammenligne vigtige sikkerhedsteknologier
• vurdere sikkerhedsrisici og modmidler for et givet it-system
• reflektere over benyttede metoder og teknikkers anvendelighed i praksis. 
Fagligt indhold:Fagligt indhold:

Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at forstå og håndtere it-sikkerhedsmæssige problemstillinger, hvad enten de findes i firma eller offentlig myndighed. Kurset skaber en god platform for en senere CISSP certificering.

Fra at være et specialist område forbeholdt teknikkere har it-sikkerhed udviklet sig til et tværfagligt fagområde, der rækker dybt ind i et firmas eksistens. Kurset giver et indblik i fagområdets mange problemstillinger og sikkerhedsteknologier og bringer den studerende igennem emner som: cyber defence, malware, trådløse net, virtualisering, operativsystemsikkerhed, firewalls, intrusion detection, risk management, lovmæssige krav, psykologi, kryptering, digital signatur og privacy. Kurset er velegnet som specialeforberedende aktivitet. 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

Forelæsningerne er traditionelle forelæsninger baseret på powerpoint og tavle. Powerpoint præsensationerne kan downloades fra kursets hjemmeside. Det anbefales at tage korte noter under forelæsningerne for at fastholde det essentielle budskab.
Øvelserne (T6-Labs) er tilrettelagt, så de supplerer dagens forelæsning med hands-on erfaring. Der er obligatorisk aflevering i 4 af øvelserne.

Note: Nogle af øvelsestimerne vil blive brugt til at uddybe det stof, som erfaringsmæssigt skaber forståelsesproblemer. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter (datoer annonseres på kursusbloggen/-hjemmesiden):
* 4 obligatoriske opgaver

Mundtlig eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand (inkl. evt. præsentation).

Afleverings/gennemførelse af obligatoriske aktiviteter inden fredag d. 2. december 2011 kl. 15:00.  

Litteratur udover forskningsartikler:Ross Anderson, Security Engineering. Wiley, 2008, ISBN: 978-0-470-06852-6


Lærebogen suppleres med internetartikler + noter 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 4A14
Fredag 10.00-11.50 Øvelser ITU 4A54, 4A56

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-31 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-01 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2012-06-04 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere