IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):34631 Fremtidens mobilkommunikationssystemer og -tjenester 
Kursusnavn (engelsk):Future Mobile Communication Systems and -Services 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:99 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=34631-2\">homepage.If the course discription changes the IT-C board of studies reserve the right not to give credits.
</H5> 
Læringsmål:Kurset behandler en række af de nuværende og fremtidige mobile og trådløse teknologier (netværk, terminaler, APIer). Målet er at give studerende en forståelse af, hvordan disse teknologier kan benyttes til at udvikle mobile tjenester og levere dem til slutbrugerne. Hovedsigtet med kurset er at sætte de studerende i stand til 1) at vurdere potentialet for nye mobile og trådløse tjenester, og 2) at analysere betydningen af de forskellige markedsaktører og konkurrerende/supplerende teknologier for at kunne udbyde sådanne tjenester. 
Fagligt indhold:Introduktion til mobile teknologier (GSM, GPRS og de fremtidige systemer EDGE, TETRA og UMTS) og til radiokanalsegmenteringen. Interoperabilitet med andre trådløse teknologier. Mobile terminaler. Protokoller og APIer til udvikling af mobile tjenester (WAP, J2ME, XHTML). Teknologier og arkitekturer bag mobile tjenester såsom SMS, MMS, lokationsbaserede tjenester og m-commerce. Fremtiden for UMTS og det mobile Internet. Markedsaspekter og udviklingstendenser. Besøg på en mobilcentral og basisstation.
Virksomheder fra den mobile sektor vil medvirke til at give de studerende up-to-date information om fremtidige mobilteknologier og tjenester og bidrager med et antal gæsteforelæsninger. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og projektarbejde 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er)  

Litteratur udover forskningsartikler: