IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videregående Systemudvikling (sys3) 
Kursusnavn (engelsk):Videregående Systemudvikling (sys3) 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Kurset er et videregående systemudviklingskursus, som forudsætter systemudvikling 1 
Læringsmål:Kurset gennemgår en række klassiske og nyere systemudviklingsmetoder og -modeller og placerer disse i en historisk kontekst. Emner som gennemgås er f.eks. spiralmodellen, prototyping, SSM, DSDM, BPR, modeller for kontraktstyring, m. fl. Formen er en blanding af forelæsning, opgaver og oplæg fra kursusdeltagere 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og seminarer 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Mundtlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler: