IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B1-2 Taktiske og strategiske værktøjer til e-handel 
Kursusnavn (engelsk):B1-2 Taktiske og strategiske værktøjer til e-handel 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:At introducere til taktiske og strategiske analyse og handlingsværktøjer i.f.m. e-handel. Efter dette kursus kan du anvende flg. analyseværktøjer i.f.m. e-handel:

Kernekompetencer,

Værdikædeanalyse

Transaktionsomkostningsteorien

cost-benefit analyser.

 
Fagligt indhold:Dette kursus belyser hvordan virksomheder og offentlige institutioner udvider anvendelsen af elektronisk data udveksling (EDI) og Internetbaseret kommunikation. Kurset belyser e-handel både i en operationel og en strategisk betydning.

Kursusdeltagerne introduceres til kernekompetencer, værdikædeanalyse, transaktionsomkostningsteorien samt cost-benefit analyser . Efter kurset er du i stand til at anvende disse redskaber i.f.m. e-handelsprojekter. Kurset vil gøre dig bekendt med en række nationale og internationale studier fra forskellige områder indenfor elektronisk handel. Studierne dækker virksomheder fra en række forskellige lande og brancher (detailhandel, transport, service, finansiel rådgivning, TV stationer, boghandlere og forlag, spil samt industrivirksomheder).

 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler: