IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Avanceret new media produktion 
Kursusnavn (engelsk):Advanced New Media Production 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:22 
Formelle forudsætninger:Kendskab til videoredigering med Final Cut Pro eller Adobe Premiere / digital videoformidling, herunder grundlæggende audiovisuelle begreber og metoder.
Erfaring med arbejde på Mac OS er nødvendig. 
Læringsmål:At kunne identificere de særlige karakteristika ved New Media.At kunne analysere og vurdere styrker og svagheder i digitale distributions former.
At kunne udvikle interaktive produktioner til DVD eller Web.
At kunne planlægge og udføre simple effekt optagelser, samt integrere materiale fra andre platforme.
At kunne anvende specialiseret software til digital billedemanipulation og animation. 
Fagligt indhold:Kurset behandler de tekniske og kreative muligheder med DVD mediet, herunder authoring i DVD Studio Pro.
Grundlæggende After Effects teknik og avancerede funktioner i Final Cut Pro.
Manipulation af effekt klip i Commotion, herunder keying, matte/spline og klonings værktøjer.
Integration af 3D scener, integration i Flash samt mulighederne for import af analoge kilder.
Pre-visualization, Storyboards og animatics i forbindelse med konceptudvikling.
Kurset afsøger teoretisk New Media begrebet og de særlige krav der stilles til producenterne. Centralt står emner som: Database Cinema, Compositing og Synthetic Realism.
Montage teorierne, især den grafiske montage, vil blive behandlet og diskuteret. Det samme gælder semiotisk og kognitiv filmteori udfra et pragmatisk anvendelsesorienteret perspektiv. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger om formiddagen med øvelser om eftermiddagen. Midtvejs i forløbet påbegyndes arbejdet på en større eksamens-case. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Det er en forudsætning at man på forhånd har adgang til videomateriale, enten i form af egne optagelser, færdige produktioner eller andet. Dog vil det være muligt at arbejde med found footage fra videoarkiver på nettet.


Materialet skal afleveres senest fredag den 21. nov. 2003 kl. 12:00 på Eksamenskontoret.
Der arbejdes i grupper på min. 2 personer.  

Litteratur udover forskningsartikler:Lev Manovich, \"The Language of New Media\", MIT Press 2001Angie Taylor, \"Creative after effects 5.0\", Focal Press 2001