IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemudvikling 
Kursusnavn (engelsk):Software Engineering 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:De studerende skal før kurset:1. Kunne udvikle mindre programmer, f.eks. svarende til det niveau der kan opnås på kurset Grundlæggende Programmering.


2. Kunne udarbejde en lidt større datamodel for et IT-system, fx svarende til det niveau som kan opnås på et af kurserne Databasesystemer eller Design af brugergrænseflader og data. 

Læringsmål:Kurset har til formål at give dig indgående kendskab til og overblik over systemudvikling. Du skal kende en række forskellige metoder, teknikker og værktøjer. Du skal desuden selv kunne anvende de i praksis mest udbredte teknikker og værktøjer.Efter kurset vil du:

(1) Kunne forklare de typiske faser i et systemudviklingsforløb, og kunne gøre rede for forskellige systemudviklingsmodellers fordele og ulemper.(2) Kunne analysere en given problemstilling og skrive en simpel kravspecifikation for et mindre IT-system.(3) Kunne opstille og dokumentere det overordnede design (arkitekturdesign) af et mindre IT-system, ved hjælp af objekt-orienterede teknikker.(4) Kunne opstille og dokumentere et detaljeret design for et mindre IT-system, ved hjælp objekt-orienterede teknikker.(5) Kunne programmere (en del af) det detaljerede design.(6) Kunne gennemføre en test op imod (en del af) en kravspecifikation, et arkitekturdesign og en designspecifikation.(7) Kunne forklare hvad konfigurationssstyring er og organisere konfigurationshåndteringen i et mindre projekt.(8) Kunne forklare hvad kvalitetsstyring er, samt planlægge og gennemføre kvalitetsreviews i et mindre projekt.

 
Fagligt indhold:Det detaljerede faglige indhold af kurset omfatter:

(1) Introduktion til systemudvikling.


(2) Kravspecifikation.


(3) Projektledelsens opgaver.


(4) Designprincipper og arkitektur.


(5) Objektorienteret analyse og design.


(6) Kvalitetstyring og test.


(7) Konfigurations- og dokumentstyring.
 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og projekt 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

I faget indgår et projekt hvor den enkelte studerende indgår som en del af en storgruppe (8-12 personer), der udvikler et system. Til udviklingen anvendes objektorienteret analyse og design teknikker.Projektet skal afleveres senest fredag d. 21. november 2003 inden kl. 12:00 på Eksamenskontoret.

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse. Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes ved eksamen. Første halvdel af eksamen tager udgangspunkt i projektet. Anden halvdel tager udgangspunkt i et spørgsmål i pensum.

Der gives karakter for en helhedsvurdering af
projekt og mundtlig eksamination.

Eksamens varighed er ca. 30 minutter ekskl. feedback og votering.  
Litteratur udover forskningsartikler:Orienterende litteratur:
\"Software Engineering - A Practitioner\'s Approach\", Fifth Edition, Roger Pressman, McGraw Hill 2000.